Åtal väcks mot kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel i fallet med syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset. Arkivbild.

Kirurgen Macchiarini åtalas för grov misshandel

BrottTT

Kirurgen Paolo Macchiarini åtalas för grov misshandel i fallet med de syntetiska luftstruparna vid Karolinska universitetssjukhuset.

Det har tillkommit förhållandevis mycket bevisning, säger åklagare Mikael Björk till TT.

I december 2018 återupptog åklagare Mikael Björk den tidigare nedlagda förundersökningen om två fall av vållande till kroppsskada, grova brott, i fallet med de syntetiska luftstruparna vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Under den återupptagna förundersökningen har utredningen kring ett tredje fall inletts på nytt.

Det har tillkommit förhållandevis mycket bevisning. Det har hållits förhör med ytterligare personer, både i Sverige och utomlands, och det har tillkommit ytterligare skriftligt material, säger Mikael Björk.

Strid med vetenskap

Genom dessa förhör och genom den skriftliga bevisningen har det, enligt åklagaren, blivit tydligt att ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie.

Mikael Björk anser vidare att det är Paolo Macchiarini själv som ensam bär det straffrättsliga ansvaret.

TT: Varför då, det var ju fler än han som var inblandad i de här operationerna?

Han har genomfört ingreppen med en metod som är hans. Han var kirurgen i de här tre fallen och bär naturligtvis huvudansvaret.

TT: Men bär han allt ansvar själv?

För att straffas för grov misshandel måste man ha haft avsikt att skada, men de som fanns runtom honom har inte genomskådat de oriktiga uppgifterna. Det stod klart för de andra först efteråt. Enligt min mening går det inte att visa att någon insett att metoden inte var tillåten.

TT: Men var Macchiarinis avsikt verkligen att skada?

Det blev en konsekvens av hans agerande. De här kroppsliga ingreppen är i normala fall inte tillåtna.

Enligt åtalet har ingreppen orsakat målsäganden allvarliga fysiska skador och inneburit stort lidande. Samtliga är i dag döda.

Ingreppen har genomförts helt utan lagstöd, anser åklagare Mikael Björk.

Bilden har nu blivit betydligt klarare. Det här var vare sig sjukvård eller tillåten forskning.

Tillräckligt med bevis

TT: Har nya förhör hållits med Macchiarini?

Ja, han har förhörts av polis vid den Nationella operativa avdelningen.

Vid förhören ska Macchiarini ha nekat till anklagelserna helt och hållet.

TT: Tänker han infinna sig till rättegången?

Den frågan tror jag inte att han har fått.

TT: Kan det bli aktuellt att begära honom utlämnad?

Det är alldeles för tidigt att säga. Så här långt har han, tillsammans med sin försvarare, samarbetat.

TT: Räknar du med att få honom fälld?

För att jag ska väcka åtal måste det finnas tillräckliga skäl och det är den bedömningen jag gör, att bevisningen räcker.

About Sten

Check Also

Vintern är här – rejält med snö att vänta

VäderTT Vintern har nu formellt anlänt i stora delar av norra Sverige. Och mer vinter …