Civilminister Lena Micko (S) har bjudit in till möte. Arkivbild.

Kommuner i möte om ”social dumpning”

PolitikTT

Flera av landets landsbygdskommuner vittnar om hur de får ta emot människor utan egen försörjning och bostad som hänvisats från rikare kommuner. I dag möter de drabbade kommunerna civilministern.

Kravet?

Att regeringen rycker in.

 Det här har vi signalerat om att vi sett under några år här. Men nu är vi inbjudna och jag förutsätter då att de tar i frågan, säger Ljusnarsbergs kommunalråd Ewa-Leena Johansson (S) till TT inför dagens möte.

Även tidigare kommunalråd Jan Sahlén (S), som företräder Kramfors under tisdagens möte, hoppas på resultat.

Ja, jag har en förväntan att de här leder till åtgärder från regeringen.

Totalt är 19 kommuner – från Östra Göinge, Avesta, Hällefors och Hultsfred – inbjudna till samtal av civilminister Lena Micko (S). Men långt fler kan vittna om fenomenet som i det senaste årets infekterade debatt kommit att benämnas ”social dumpning”.

Uppmuntras

159 av landets 290 kommuner har tidigare svarat på TT:s enkät om fenomenet. Av de som svarat uppger drygt 70 procent – 113 kommuner – att de upplever att socialt utsatta människor kan ha uppmuntrats – till och med hänvisats – att söka bostad hos dem i stället för i hemkommunen.

Siffran blir ännu högre – 79 procent – bland de som definierat sig som landsbygds- eller glesbygdskommun.

Utpekade kommuner, i ofta fall storstadsnära tillväxtkommuner, har nekat till ”dumpning” – och debatten har tidvis varit frän. Nu ligger frågan på regeringens bord.

Ljusnarsbergs kommunalråd Ewa-Leena Johansson (S) vet vad hon ska ta upp på mötet med Lena Micko.

Personer som har olika problem både att anförskaffa bostad och behålla en bostad – eller när etableringsersättningen går ut – får hjälp av andra kommuner att flytta hit, säger hon till TT.

Vi är en av Sveriges minsta kommuner så det räcker med tio per stycken år, vilket det absolut gör, för att det ska bli en ganska så stor ekonomisk börda.

”Då klyvs landet isär”

Östra Göinge, som tidigare berättat för TT om hur socialt utsatta familjer till och med transporterats fysiskt till bostäder i den skånska landsbygdskommunen, pekar på problem med oseriösa privata hyresvärdar och bostadsbrist.

Det krävs förändringar på bostadsmarknaden, anser kommunalråd Patric Åberg (M).

Bostadsmarknaden fungerar inte och anvisningslagen är ett totalt luftslott som inte fungerar överhuvudtaget. Efter två år blir man utkastad, och så ser bostadscoacher till att du flyttar till en annan kommun, säger han till TT och fortsätter:

Ska det vara så att vissa kommuner ska bära det tunga ansvaret för social utsatta medan andra slipper undan? Vill vi inte ha det så måste vi jobba med andra modeller – typ ”social housing”. Annars blir det segregation på det både ena och andra hållet. Då klyvs landet isär.

Patric Åberg hyser dock inga större förhoppningar att tisdagens möte leder till några större förändringar.

Jag har ingen sådan förväntan. Staten har inte visat någon form av handlingskraft de sista tio åren.

About Sten

Check Also

Oro i Botkyrka efter mordet på flickan

BrottTT Barn står med gravljus på parkeringsplatsen vid McDonalds, där en tolvårig flicka mördades förra …