Gudaträdet förökar sig lätt och kan ta över vilda områden. Arkivbild.

Kommuner tvingas utrota kinesiskt träd

NaturTT

Vackert och ståtligt – men med ymnig frösättning och en enorm förmåga att oönskat sprida sig vidare. Nu vill länsstyrelsen att skånska kommuner utrotar det kinesiska gudaträdet, som finns i parker och gatumiljöer i vår mildaste växtzon.

Orsaken? EU-regler.

Parkträdet gudaträd är helt ny på EU:s förteckning över så kallade invasiva främmande arter. Historiskt sett dock ett praktiskt träd att plantera in i miljöer där annat inte trivs.

Vi har ett stort behov av träd i staden och att använda gudaträd har ju varit ett led i att hitta träd som funkar i den typen av miljö, säger Larsola Bromell, landskapsarkitekt på Malmö stad, till SVT.

Bara i Malmö kommer man att bli tvungen att såga ner och bekämpa runt 200 inplanterade träd, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Men gudaträdet finns på långt flera håll, i både Skåne, Blekinge och Halland.

Kamp i Berlin

Ett inplanterat gudaträd innebär bekymmer. Dels i form av förstörda husgrunder, vattenledningar, uppbruten asfalt och skadade trottoarer när rötterna drar fram. Dels för att trädet har en förmåga att yngla av sig.

De är väldigt lämpliga träd att plantera i svåra miljöer, men problemet är att vi lever i ett allt varmare klimat. Det som händer är att de börjar blomma och frösätta sig, säger Nils Carlsson, expert på invasiva främmande arter på länsstyrelsen Skåne och Naturvårdsverket, till TT och fortsätter:

Söderut i Europa och USA så bekämpas de för enorma summor. Det räcker med att åka till Berlin så har man en jättekamp med de här träden.

Betala själva

Länsstyrelsen i Skåne vill agera innan problemet sprider sig i södra Sverige. Nu har man skickat brev till kommuner, lärosäten och kyrkogårdsförvaltningar – med en och samma entydiga uppmaning.

Det är ofta de som planterat det pampiga trädet. Så före den 1 februari 2020 vill vi ha in vilka träd man har samt deras position – och en plan för hur man ska ta bort dem.

TT: Vem ska betala det?

Det får de betala själva. Men om man väntar blir det väldigt mycket dyrare.

About Sten

Check Also

Två till sjukhus efter villabrand

BrandTT Två personer har förts till sjukhus med oklara skador sedan en villa övertänts i …