Hyresbostäder i Enköping. Arkivbild.

Kontakter gynnar rikare på hyresmarknaden

BostadsmarknadTT

Hyresregleringen på bostadsmarknaden är orsaken till långa köer, en växande svart marknad och att fler hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Inte heller hjälper regleringen resurssvaga grupper, enligt en ny rapport.

Utifrån statistik från Stockholms bostadskö konstaterar rapportförfattaren Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap, att det inte finns något tydligt samband mellan byggtakten av nya bostäder och långa bostadsköer. Att bygga sig ur bostadsbristen beskriver han som oerhört svårt och dyrt.

Köerna i dag beror inte enbart på att människor inte har en lägenhet. Det finns även de som redan har en bostad som står i kön. Men när priset på en vara är reglerat lägre än vad vi faktiskt är villiga att betala för den, då kommer man att efterfråga mer av den varan, säger Fredrik Kopsch till TT.

Bostad efter plånbok

Han vill i stället för en bostadsbrist tala om en ofördelaktig fördelning av lägenheter. För även om det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga att hyran sätts med hänsyn till bostadens skick och läge, i kombination med en bostadskö ska kompensera för till exempel inkomstskillnader så fungerar det inte så i praktiken, hävdar Kopsch. De mer resursstarka hyresgästerna får i högre utsträckning de mer attraktiva bostäderna.

Det innebär att man ger lägre hyror till dem som skulle kunna betala mycket mer. Mer förmögna människor har också bättre möjligheter att stå länge i kö i väntan på en bostad och de har dessutom ofta ett större kontaktnät.

Fredrik Kopsch, som skrivit rapporten på uppdrag av SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, anser att marknaden skulle behöva en betydligt friare hyressättning för att komma till bukt med problemen.

Byggs för lite

Hyresgästföreningens ordförande, Marie Linder, håller inte alls med om hans analys.

Det här handlar i grunden om synen på hyresrätten som boendeform. Om man gör som Fredrik Kopsch föreslår skulle det innebära att fastighetsägare kan höja hyror så pass att hyresgäster tvingas att flytta, säger hon.

Hon delar inte heller bilden av ett system med hyressättning där de redan resursstarka gynnas.

Att vi har en bostadsbrist beror på att det inte byggs bostäder i den omfattning som behövs. Det byggs för lite och efter plånbokens storlek.

”Förtur till vissa”

Trots oenigheten är de överens om att kösystemet, om det behålls, bör inkludera fler faktorer än bara tid.

Det kan till exempel handla om inkomst eller ålder. Man kan också tänka sig krav där personer som redan har en bostad som är anpassade efter sina levnadsvillkor inte får stå i kön, säger Fredrik Kopsch.

About Sten

Check Also

Breda fall på börserna i Asien

BörsTT De ledande börserna i Asien föll på bred front i den tidiga onsdagshandeln. Handlarna …