Home / Ekonomi / Krisen ser inte lika brutal ut som befarat

Krisen ser inte lika brutal ut som befarat

EkonomiTT

Näringslivets produktion och industrins orderingång faller hårt i april, som antas bli den värsta månaden i coronakrisen. Men nedgångarna är betydligt mindre än befarat och prognosmakare börjar nu skruva upp sina rekorddystra BNP-utsikter.

Det råder inga tvivel om att coronakrisen slår hårt. Näringslivets produktion, där både tjänster och varor ingår, rasade med 9 procent i april i år jämfört samma månad i fjol, visar en första beräkning av Statistiska centralbyrån (SCB). Samtidigt kommer SCB-tal för orderingången till industrin i april, som visar på ett ras på nästan 21 procent jämfört med ett år tidigare.

Skruva upp BNP-prognoser

Men nedgångarna är inte alls lika dramatiska som befarat, enligt SEB-ekonomen Olle Holmgren. Han får nu ännu större anledning att skruva upp sina BNP-prognoser. Och det kan bli med flera procentenheter från tidigare scenarion, där SEB-ekonomerna räknat med ett svenskt BNP-ras på 13,5 procent i andra kvartalet och med 6,5 procent för hela 2020.

Inför SCB:s månadssiffror för näringslivets produktion har vissa prognoser legat på ras på upp till 15 procent i årstakt i april.

Nu kommer det in på minus 9. Det är väldigt svaga tal, men det är inte den katastrof som man trodde skulle komma för någon månad sedan, säger Holmgren.

Den stora överraskningen är tjänstesektorn, vars nedgång på drygt 8 procent i årstakt var betydligt mindre än väntat. Samma mönster syns i industrins orderingång, som enligt Holmgren var ungefär tio procentenheter bättre än vad han hade räknat med.

Holmgren och SEB:s ekonomer siktar på att presentera uppdaterade BNP-prognoser för Sverige nästa vecka.

Han bedömer att såväl svensk coronastrategi – med mindre restriktioner för detaljhandel och besöksnäring än andra länder – och förhållandevis omfattande stödåtgärder från finans- och penningpolitiken, har bidragit positivt och bland annat hållit uppe konsumtionen.

”Känner lite tveksamhet”

Fast Holmgren varnar samtidigt för att dra för stora växlar för enskilda månadstal från SCB. Det finns alltid finns risk för att talen kommer att behöva revideras längre fram, när mer underlag rapporterats in.

Vi känner lite tveksamhet när vi tittar på det här, att det bara faller med 9 procent, säger han.

När det gäller konsumtionen har det bland annat sett betydligt värre ut i bankernas kortanvändningsstatistik. Dessutom är det högst osäkert hur återhämtningen ser ut för Sveriges exportberoende industri.

Det är ju 2008-nivåer på väldigt många indikatorer, säger Holmgren.

About Sten

Check Also

Sommartrafiken ställs in på Inlandsbanan

TurismTT Inlandsbanan ställer in all persontrafik i sommar. Anledningen uppges vara minskad efterfrågan under coronapandemin. …