När har en lärare rätt att ingripa mot en elev? Frågan kan komma att prövas i Högsta domstolen. Arkivbild.

Lärare som lyfte bort elev fall för HD

UtbildningTT

Niondeklassaren hade satt sig i en soffa i skolans rasthall så att han blockerade vägen. Trots tillsägelse satt han kvar, tills en lärare lyfte bort honom.

En kränkning av eleven, hävdar Barn- och elevombudet (BEO) som nu lämnar in ett överklagande till Högsta domstolen, med krav på 10 000 kronor i skadestånd till eleven, skriver Dagens Nyheter.

Det uppmärksammade fallet handlar om en elevs rättighet att inte utsättas för kränkande behandling, vägt mot lärares rätt att ingripa mot en elev. Tingsrätt och hovrätt har friat Lidköpings kommun där pojken går i skola, med motivering att lärarens ingripande var befogat. Men enligt BEO har skolan inte bemött eleven på det sätt som krävs, med tanke på att han har adhd med trotsinslag. Frågan HD ska ta ställning till är huruvida läraren borde ha känt till att pojken skulle bemötas lågaffektivt.

Eleven i fråga har skolplikt. Vem ser då till att han blir bemött som han ska? säger BEO Caroline Dyrefors Grufman till DN.

About Sten

Check Also

Haverikommissionen granskar Estoniauppgifter

EstoniaTT Statens haverikommission tittar nu närmare på de nya uppgifter som kommit fram om passagerarfärjan …