Statsministern Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen.

Löfven: Rustade för nya utbrott

PolitikTT

Statsminister Stefan Löfven kom inte med några nyheter när han läste upp regeringsförklaringen.

Några tydliga besked om hur de känsliga frågorna om migrationen och arbetsrätten ska hanteras gavs inte.

Statsministern inledde med att tacka riksdagens partier och ledamöter för gott samarbete under coronakrisen.

Det nya coronaviruset kommer att prägla vårt land under lång tid och samhället är rustat för nya utbrott, säger han.

Löfven uppger att det Sverige som drabbades av coronaviruset inte var perfekt, utan hade revor i välfärden.

Därför ska vi inte återgå till hur Sverige var före krisen. Vi ska bygga något ännu bättre, säger Löfven.

Vi behöver fortsätta hålla nere smittspridningen, men nu påbörjas omställningen från krispolitik till långsiktiga investeringar. Det innebär en historisk budget med nya förslag på över 100 miljarder kronor.

Moderniserad arbetsrätt

Han säger att människor måste vara rustade för att kunna ta jobb. Kunskapslyftet ska byggas ut i hela landet, med särskilt fokus på bristyrkesutbildningar.

Arbetsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens arbetsmarknad, samtidigt som balansen mellan parterna ska upprätthållas, säger Löfven.

Om arbetsmarknadens parter når en överenskommelse om hur lagen om anställningsskydd ska reformeras, så kommer regeringen att lägga förslag i enlighet med den.

Grön skatteväxling

Löfven uppger att en grön skatteväxling ska genomföras, att Sveriges första klimathandlingsplan genomförs och att regeringen nu genomför den största järnvägssatsning i modern tid.

Tillsammans ska vi ställa om vårt samhälle – för klimatets skull, Sveriges skull, säger statsministern och framhåller att den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.

Han nämner satsningen som görs på Äldreomsorgslyftet, som gör det möjligt för personal i äldreomsorgen att utbilda sig på betald arbetstid. Han talar också om att kommuner och regioner kommer att få höjda statsbidrag.

Den som jobbar inom äldreomsorgen har ett viktigt, ansvarsfullt jobb. Det behöver tydliggöras. Det ska vara attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen och de som gör det ska få ett tydligt erkännande.

Höjda pensioner

De äldre som varit med och byggt Sverige har rätt till en god ålderdom och en bra pension, säger Löfven.

Han uppger att ett pensionstillägg på upp till 600 kronor införs nästa år.

Löfven uppger också att regeringen samtidigt tar nästa steg för långsiktigt höjda pensioner genom fördjupade diskussioner inom Pensionsgruppen.

Regeringens uppfattning är att inbetalningar till pensionssystemet behöver öka, säger Löfven.

Statsministern framhåller att den svenska migrationspolitiken ska vara ”rättssäker, effektiv och human” och att asylrätten ska värnas.

Men han går inte in på hur regeringen har tänkt sig att få stöd för den framtida migrationspolitiken i riksdagen, med tanke på de stora slitningarna mellan riksdagens partier.

Morgondagens brottslingar

Även den omfattande gängbrottsligheten tas upp av statsministern.

När gängen sprider skräck och våld är det ofta hårt arbetande människor som bor i utsatta områden som drabbas, säger statsministern och tillägger att det är samhällets uppgift att ”trycka tillbaka den organiserade brottsligheten.”

Våra lagar gäller i varje stad, i varje kvarter, på varje torg. Inga kriminella personer, ligor gäng eller familjer ska tro att de är starkare än samhället.

Straffrabatten för unga föreslår regeringen ska avskaffas, om det handlar om ”allvarlig” brottslighet.

Vi ska trycka tillbaka de kriminella gängen. Vi ska se till att dagens unga inte blir morgondagens brottslingar. Vi behöver ett helt, starkt samhälle för att klara av det, säger statsministern.

Oberoende domstolar

Som brukligt framhålls EU som vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena.

Inget annat samarbete är så avgörande för svensk säkerhet och fred, säger Stefan Löfven.

Han säger att Sverige ska fortsätta att driva på för att alla länder ska respektera principer som oberoende domstolar och fria medier. Länder som inte respekterar rättsstatens principer ska inte kunna få EU-bidrag på samma sätt som tidigare.

Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast, säger Löfven.

About Sten

Check Also

Merkel vill begränsa tyska folksamlingar

TysklandTT-AFP-Reuters En ökad smittspridning i Tyskland skapar oro för en andra nedstängning under hösten. För …