I fjol tillkom 181 nya statliga och kommunala naturreservat i Sverige med en yta på cirka 45|000 hektar, vilket innebär att det totalt finns 5|111 naturreservat med 4|853|134 hektar. Arkivbild.

Många nya svenska naturreservat i fjol

NaturTT

I fjol tillkom 181 nya statliga och kommunala naturreservat i Sverige med en yta på cirka 45 000 hektar, vilket innebär att det totalt finns 5 111 naturreservat med 4 853 134 hektar, enligt Naturvårdsverket.

Det innebär också att nära 10,8 procent av landets yta är naturreservat. De står också för 85 procent av all yta i landet som är som är skyddad med stöd av miljöbalken, medan resten är nationalparker.

Naturreservat kan bildas av länsstyrelser och kommuner och avsikten är att de ska skydda värdefull natur. Omkring tre fjärdedelar av arealen är naturreservat i fjällvärlden.

Nära 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Vid årsskiftet fanns ytterligare 149 beslut om naturreservat i landet som ännu inte vunnit laga kraft.

About Sten

Check Also

Nu kommer svar om flygolyckan i Umeå

OlyckaTT Vad var det som hände då nio personer omkom när ett flygplan från Umeå …