Människor betalar med sina liv för en oseriös myndighets misstag

Det går nästan inte en dag utan att vi som asylaktivister får samtal, mejl eller träffar en människa som är i akut behov av stöd. Ibland måste vi, trots att det krossar våra hjärtan och går emot alla våra principer, säga nej eftersom dygnet bara har etttusenfyrahundrafyrtio minuter och vi hinner inte hjälpa alla de vi vill hjälpa. Listan över människor i akut behov av stöd blir längre och längre varje dag som går.

Och det går nästan inte en dag utan att vi får höra om de människor som fått avslag på sin ansökan, ofta enbart för att de inte visste om sina rättigheter innan de redan var mitt inne i processen, eller till och med efter att processen avslutats.

Vem har ansvar för att informera asylsökande om deras rättigheter?

I Malmö finns många organisationer som jobbar med asylfrågor på olika sätt. Vissa av de organisationerna kan säkert hjälpa asylsökande på ett direkt plan men hur ska någon som är helt ny i Sverige, pratar ett helt annat språk än de språk som finns representerade inom organisationen, hitta dit? Hur kan en person som bor i en liten by, och inte har någon aning om att den kan använda internet gratis på biblioteket, veta om sina rättigheter innan den får avslag och det är försent?

Barn under arton år har rätt till en god man och oftast bor de på ett boende med personal som kan förse dem både med mat, stöd och information nästan dygnet runt. Men vad händer med de barn som Migrationsverket, med hjälp av osäkra metoder, beslutar är nitton år eller äldre? Och vad händer med den mamma vars barn slutat gråta för att dens smärta är alldeles för stor för den att hantera? Och vad händer med alla dom människor, unga som gamla, som offrat sina liv i hoppet om ett bättre liv? Vem tar ansvar för dem? Vem kan de prata med när de är ledsna? Vem kan berätta för dem om deras rättigheter? Vem kan ge dem den grundläggande informationen som de borde ha rätt till?

En människa, som på vilken grund som helst, betraktas som vuxen, det vill säga över 18 år, har endast rätt att träffa sin advokat i en timme någon gång innan den intervju som är helt avgörande för hela den personens framtid.

Många säger att det är Migrationsverkets ansvar att informera. Problemet är att Migrationsverket också är den myndighet som hanterar och bedömer trovärdigheten i asylsökandes berättelser. Vi som asylaktivister får intrycket av att Migrationsverkets utgångspunkt är att inte lita på den som söker asyl, samtidigt som bevisbördan ligger helt och hållet på den asylsökande.

Veckans uppdrag granskning visar att Migrationsverket tar beslut utifrån grunder som både forskare, lingvister och nyanlända menar är felaktiga och inte på något sätt rättssäkra. Migrationsverket, som har makten att göra skillnad på död och liv, litar blint på språkföretag som Sprakab utan att på något sätt försäkra sig om att det ligger någon sanning bakom det som företaget i sina bedömningar kommit fram till.

Vi vet att Migrationsverket ofta tar helt fel beslut på helt fel grunder. Så varför finns det ingen myndighet eller organisation som kan påverka deras beslut?

Vi vet att Migrationsverkets beslut är helt och hållet avgörande för en människas framtid. Så varför kan vi inte förvänta oss en professionell och rättssäker prövning?

Vi vet att Migrationsverket fungerar mer som ett lotteri än en seriös myndighet. Men varför tillåts de leka med människors liv på det här sättet?

Hur länge ska människor behöva betala med sina liv för en oseriös myndighets misstag?

Ali Ahmadi och Matilda Holst Lidfors, aktiva i Nyanländas röster

About Sten

Check Also

Migrationsverket öppnar för separata utrymmen för kvinnor på boenden

Efter Tv4:s granskning av hur kvinnor inte får hjälp efter att de utsätts för brott …

2 comments