Många tyska företag utnyttjar möjligheten att korttidspermittera personal. Totalt har det kommit in ansökningar gällande korttidsarbete för nära tolv miljoner arbetstagare sedan i mars, enligt tyska arbetsförmedlingen (BA). Arkivbild.

Miljontals korttidspermitterade i Tyskland

EkonomiTT-AFP

Som en följd av coronakrisen har tyska företag ansökt om förkortad arbetstid för 11,7 miljoner arbetstagare under perioden mars till maj, enligt officiell statistik från den tyska arbetsförmedlingen (BA).

Det är långt fler än antalet som korttidspermitterades med statligt stöd i Tyskland under finanskrisen, enligt Detlef Scheele, chef för BA.

Arbetslösheten har under samma period ökat till 6,3 procent i mars, vilket motsvarar 2,8 miljoner personer i arbetskraften. I april låg arbetslöshetsnivån på 5,8 procent. Före utbrottet av virussjukdomen covid-19 låg arbetslösheten stabilt kring 5,0 procent, en nivå den har legat på sedan augusti 2018.

Systemet med statligt stöd för korttidspermitteringar har kopierats från Tyskland av många andra länder, bland andra Sverige. I Sverige har drygt en halv miljon anställda korttidspermitterats sedan i mars, enligt Tillväxtverket.

About Sten

Check Also

Breda fall på börserna i Asien

BörsTT De ledande börserna i Asien föll på bred front i den tidiga onsdagshandeln. Handlarna …