Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm nyanställde enbart manliga professorer under 2017–2019, trots att målet var 45 procent kvinnor bland de nyanställda, skriver Publikt. Arkivbild.

Mindre andel kvinnor anställs som professorer

UtbildningTT

Andelen kvinnor som nyanställs som professorer minskar inom nästan alla ämnesområden, skriver tidningen Publikt. Ministern Matilda Ernkrans ska diskutera frågan med rektorerna.

 Klart att jag är besviken, säger hon.

Publikt hänvisar till en rapport från Universitetskanslersämbetet, som konstaterar att andelen kvinnor bland de nyanställda har minskat inom fem av sex ämnesområden. Minskningen är störst inom naturvetenskapsämnet, där andelen har sjunkit från 29 procent under 2017 till 15 procent 2019. Inom lantbruksvetenskap och veterinärmedicin, som stod för den lägsta siffran under 2019, har andelen sjunkit från 22 till 14 procent under perioden, skriver tidningen, som ges ut av fackförbundet ST.

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, säger till Publikt att hon ska bjuda in rektorer från lärosäten för ”fördjupad dialog”.

Det är klart att jag är besviken över att så få lärosäten når upp till målen. Vi har i decennier utbildat fler kvinnor i högre utbildning, och nästan hälften av lektorerna är kvinnor. Så man kan inte vara annat än besviken på att det går så långsamt att ta till vara kompetens oavsett kön på den högsta akademiska nivån, säger hon till tidningen.

Ämnet medicin- och hälsovetenskap är ensamt om att ha ökat andelen kvinnliga nyanställda professorer, från 38 till 47 procent.

About Sten

Check Also

Skärmflygare störtat – man till sjukhus

OlyckorTT En skärmflygare har störtat utanför Tenhult, sydost om Jönköping. Vi fick in larmet från …