Handelsbankens vd Carina Åkerström. Arkivbild.

Neddragningar pressar Handelsbankens vinst


BankTT

Handelsbankens vinst i tredje kvartalet pressades nedåt av en avsättning på 1,5 miljarder för att täcka kostnader för kontorsnedläggningar och personalminskningar.

Banken beskriver samtidigt affärsutvecklingen under kvartalet som god.

”Bolånemarknaden i Sverige hade en fortsatt god tillväxttakt och banken ökade sin andel av nyutlåning under tredje kvartalet. Nettoinflödet till bankens fonder i Sverige var mycket starkt, samtidigt som marknaden som helhet hade nettoutflöden”, skriver Handelsbanken i sin rapport.

Banken tillägger att nedgången för utlåning till företagskunder i slutet av andra kvartalet fortsatte under tredje kvartalet.

Handelsbanken redovisar en rörelsevinst på 4 227 miljoner kronor för tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med rörelsevinsten på 4 641 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Men justerat för valutaeffekter och jämförelsestörande poster steg vinsten med 14 procent, enligt Handelsbanken. Bland annat tynger närmare 1,5 miljarder kronor i en avsättning för att täcka kostnader för omstruktureringar.

Kreditförlusterna stannar på 49 miljoner kronor, mot 192 miljoner ett år tidigare. Kostnaderna ökade dock totalt till 6 738 miljoner, upp från 6 282 miljoner.

Räntenettot sjönk till 7 893 miljoner kronor, från 8 047 miljoner kronor. Det var något lägre än väntat. Analytiker hade räknat med nästan 8 000 miljoner.

Provisionsnettot minskade också något, ned till 2 672 miljoner kronor, från 2 724 miljoner kronor. Där låg snittprognosen på 2 636 miljoner kronor.

About Sten

Check Also

Polisen varnar för bedragare i e-julhandeln

EkonomiTT Årets största ”shoppingfest” är också julafton för kriminella. När rekordmånga handlar på nätet ser …