Home / Ekonomi / Novemberhandeln ökade med 1,3 procent

Novemberhandeln ökade med 1,3 procent

EkonomiTT

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,3 procent i november jämfört med motsvarande månad året före. Dagligvaruhandeln ökade med 0,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan oktober och november minskade detaljhandelns försäljningsvolym, försäljningen i fasta priser, med 0,4 procent.

Mätt i löpande priser ökade detaljhandelns omsättning med 1,7 procent i november jämfört med motsvarande månad 2018. Dagligvaruhandeln ökade med 4,5 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,2 procent.

Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan november och oktober, säsongsvariationer. Siffrorna för dagligvaruhandeln är exklusive Systembolaget.

About Sten

Check Also

Tiotals miljoner barn kan hamna i fattigdom

VärldenTT 86 miljoner barn. Så många riskerar att hamna i fattigdom under resten av 2020 …