Home / Nyheter / Inrikes / Nya råd vid hjärt-lungräddning räddar liv
Sedan enbart hjärtkompressioner införts i riktlinjerna har antalet ingripanden vid plötsligt hjärtstopp ökat, vilket räddar liv.

Nya råd vid hjärt-lungräddning räddar liv

MedicinTT

Sedan kravet på att utföra mun mot mun-metoden slopats för de som inte har genomgått en utbildning om hjärt-lungräddning (HLR) har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp ökat.

Efter det att enbart bröstkompressioner vid plötsligt hjärtstopp införts i de europeiska riktlinjerna för icke-utbildad allmänhet har överlevnaden ökat markant. Detta till följd av att antalet ingripanden ökat, skriver Hjärt-lungfonden i ett pressmeddelande.

”Sedan rekommendationen om förenklad HLR (hjärt-lungräddning) har introducerats har antalet ingripanden utanför sjukhus ökat markant. Vår forskning visar också att enbart bröstkompressioner mer än fördubblar överlevnaden, jämfört med ingen HLR alls, säger Jacob Hollenberg, docent och hjärtläkare på Södersjukhuset i Stockholm.

Den aktuella studien omfattar samtliga 30 445 fall av hjärtstopp bevittnade av allmänheten mellan åren 2000 och 2017. Resultatet visar att betydligt fler fick HLR sedan alternativet med enbart bröstkompressioner infördes i rekommendationen. Överlevnaden var också dubbelt så stor bland dem som fick någon form av HLR, jämfört med gruppen som inte fick någon hjärt-lungräddning. Forskarnas slutsats är att studien stärker HLR med enbart bröstkompressioner som ett alternativ till hjärt-lungräddning även med inblåsningar med hjälp av mun mot mun-metoden.

”Att personer som bevittnar ett plötsligt hjärtstopp ingriper och utför hjärt-lungräddning är avgörande för att den drabbade ska överleva”, säger Jacob Hollenberg.

About Sten

Check Also

Brasilien passerar 25 000 döda

BrasilienTT-AFP Antalet döda i sviterna av det nya coronaviruset har passerat 25 000 i Brasilien, som …