Det finns ett antal smittsamma sjukdomar som drabbar honungsbin. Bland annat Amerikansk yngelröta, Varroa och Nosema. Arkivbild.

Ö-flytt ska ge resistenta bidrottningar

Djur och naturTT

I sommar kommer ett 30-tal bisamhällen tillfälligt att flyttas till ett naturreservat på ögruppen Utklippan utanför Blekinge, rapporterar Blekinge Läns Tidning.

Syftet är att få fram bidrottningar som är resistenta mot en smittsam sjukdom som drabbar honungsbin.

Det är 20–30 små drottningsamhällen som flyttas till naturreservatet tillsammans med tre vanliga drönarsamhällen bland vilka drottningarna ska hitta partner att para sig med.

På Utklippan finns inga vilt levande bin eller bin i kupor, vilket gör att de samhällen som flyttas ut blir isolerade. Således kan drottningarna inte uppvaktas av andra bin än de resistenta från det egna samhället.

Bina har med sig egen mat ut till ögruppen, men länsstyrelsen i Blekinge hoppas att bina ändå ska hinna pollinera i reservatet.

Det kan bidra till att hjälpa blommorna att sprida sig och det gynnar ju faunan på ön, säger Maria Strand, tillförordnad funktionschef för länsstyrelsens naturvård, till BLT.

About Sten

Check Also

Skärmflygare störtat – man till sjukhus

OlyckorTT En skärmflygare har störtat utanför Tenhult, sydost om Jönköping. Vi fick in larmet från …