Home / Nyheter / Inrikes / Ökade växthusgasutsläpp från trafiken
Förra året ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 0,5 procent enligt en rapport från Trafikverket. Arkivbild.

Ökade växthusgasutsläpp från trafiken

MiljöTT

Förra året ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken med 0,5 procent enligt en rapport från Trafikverket. Ökningen beror framför allt på att lastbilstrafiken ökat, personbilstrafiken är i stort sett oförändrad.

Det är absolut en oroväckande utveckling. Här behöver vi verkligen hjälpas åt för att ta krafttag så att det minskar, säger Marie Hagberg, chef på transportkvalitet på Trafikverket, till Ekot.

Från 2010 och fram till och med i fjol har utsläppen minskat med 18 procent från vägtrafiken. För att nå klimatmålet om att minska utsläppen med 70 procent till år 2030 behöver utsläppen minska med åtta procent om året.

”Vi behöver öka takten om vi ska klara av att nå klimatmålet. Utöver skärpta styrmedel för energieffektivare fordon och ökad andel förnybar energi, handlar det om mer kollektivtrafik, gång och cykel i tätbebyggda områden”; säger Marie Hagberg i ett pressmeddelande.

För att få ner utsläppen från godstrafiken tror hon på längre och tyngre, och därigenom färre, lastbilar, samt mer gods på järnväg och sjöfart.

Utsläppen från både bensin- och dieseldrivna bilar ökade såväl 2017 som 2018. Bensindrivna personbilar står för den överlägset största delen av nybilsregistreringarna och det genomsnittliga koldioxidutsläppet från en bensindriven personbil är det högsta sedan 2014. Utsläppen för personbilar har dock stannat på samma nivå som 2017 genom ökad andel elbilar och laddhybrider.

Bonus malus-systemet som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp har inneburit att antalet registrerade elbilar ökade till cirka 7 000 under 2018 medan laddhybriderna ökade till runt 20 000. Samtidigt registrerades över 300 000 nya bensin- eller dieseldrivna personbilar.

About Sten

Check Also

25-åring åtalad för mordförsök i Örnsköldsvik

BrottTT En 25-årig man åtalas misstänkt för mordförsök på en man i Örnsköldsvik i mitten …