Home / Om Alkompis papperstidning

Om Alkompis papperstidning

Titel/titlar: Alkompis papperstidning
ISSN-nummer: 2001-8851
Vol. för år 2018: 28 sidor
Antalet tidningar per år: 12
Upplagor: 18000-25000 ex

Al Kompis är Sveriges största pappers och webb tidning på arabiska. Al Kompis förmedlar nyheter från Sverige och ger därmed den bästa grunden för arabisktalande att hänga med i vad som händer i Sverige. Många arabisktalande har lättare att förstå svenska nyhetstexter efter att de fått en arabisk introduktion av Al Kompis. Vi bevakar speciellt frågor som har att göra med integration, asyl och invandrarfrågor och är därmed en ovärderlig källa för arabisktalande invandrare för att få veta vad som gäller i det Svenska samhället. Men över 1,6 miljoner som följer tidningen på sociala medier är vi den tidning som har den bästa interaktionen med den arabisktalande befolkningen i Sverige. Tidningen är både politiskt och religiös obunden.
Alkompis tidning finns också som pdf på webben

Flera bibliotek har varit i kontakt med oss om att få ha Al Kompis tillgänglig för deras besökare och vi hoppas att fler ser till att Al Kompis kan finnas tillgänglig för Sveriges alla arabtalande. Vi har planer på att under nästa år göra om tidningen till en veckotidning.

artikel om Alkompis papperstidning på DM den 2013-11-21

Prenumerera
Prenumerationspris för tryckt version: elektronisk version är gratis så länge
Inkluderas elektronisk version i priset (Ja/Nej): Ja
Pris för tryckt + elektronisk version: 2000
Pris för elektronisk version: gratis

Inloggning för elektronisk version, ex. IP-access eller inloggning med kundnummer/lösenord:

Eventuella postavgifter inom Norden / Europa: + 1000 kr/år
Provision/ förmedlarrabatt:
Hemsida: alkompis.se & https://alkompis.se/magazine/

Email / adress dit vi ska skicka våra beställningar: ma@alkompis.com
Vår kontaktperson hos er: Julia agha
Tel: 0729718898
Fax:
Email: julia@alkompis.com

Organisationsnummer: 802470-2709, 
IBAN och BIC/Swift: 

Bankgiro 593-2876

Priset är 500 kr/12 månader, för privatpersoner.
Institutioner (t ex bibliotek och skolor) har specialpriser. 2000 kr/12 månader
Mindre organisationer som skolbibliotek 1000 kr/12 månader

Priset för Norden och  övriga Europa 3000 kr
All priser exklusive moms.

Betalning sker mot faktura, som skickas när utgivningen kommer igång.
ma@alkompis.com
Bankgiro 593-2876

Alkompis Förening
OCR/Meddelande: namn och efter namn