”Så mycket var alltså Miljöpartiets motstånd mot massövervakningen värt”

I veckan röstade Miljöpartiet nej till att riva upp FRA-lagen. Så mycket var alltså Miljöpartiets motstånd mot massövervakningen värt när de väl hamnade i regeringsställning. Nu stödjer de FRA.

Det var en motion från Vänsterpartiet som föreslog att riksdagen skulle föreslå regeringen att samarbetet mellan FRA och den amerikanska spiontjänsten NSA ska granskas av en parlamentarisk utredning, och att allt samarbete mellan FRA och NSA ska frysas under tiden utredningen pågår. Vänsterpartiets motion föreslog också att FRA-lagen bör rivas upp och göras om.

Det här är precis vad Miljöpartiet själva tyckte så länge de var i opposition. Ända sedan striden om FRA-lagen 2008 har Miljöpartiet haft en hög svansföring i integritetsfrågor, med mycket bra åsikter på pappret. Jag har själv skanderat ”Riv upp, gör om, gör rätt!” tillsammans med ledande miljöpartister på ett antal demonstrationer mot FRA och massövervakning genom åren.

Men det var när de var i opposition, som sagt. Sedan Miljöpartiet fick komma med i regeringen har de varit knäpptysta i integritetsfrågorna. Inte ett ord om att Sverige kanske borde upphäva den svenska datalagringslagen, nu när EU-domstolen har förklarat att datalagringsdirektivet strider mot de mänskliga rättigheterna. Inte ett enda kritiskt ord om FRA eller FRA-lagen.

Och nu bekräftar alltså Miljöpartiet sitt totala svek i övervakningsfrågorna, genom att rösta nej till en motion som föreslår att riksdagen ska tillkännage som sin mening att FRA borde ses över och FRA-lagen göras om. För mig är det fullständigt obegripligt hur man som folkvald ledamot kan svika sina väljare så totalt.

”Riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i grundlagen. Det står inte ”riksdagen är regeringens dörrmatta”, och det står heller inte att ”riksdagspartier som är med i regeringen är skyldiga att göra det som USA kräver”. Jag hoppas Miljöpartiets väljare kommer påminna sina riksdagsledamöter om det.

Motionen skulle förstås inte ha gått igenom även om Miljöpartiet hade röstat för den. Både Socialdemokraterna, Allianspartierna och Sverigedemokraterna är för FRA och dess samarbete med USA’s säkerhetstjänster. Men det gör bara de miljöpartistiska riksdagsledamöternas agerande ännu mer omöjligt att förstå. Varför tog de inte åtminstone chansen att göra en politisk markering?

”Regeringspartier röstar ej på reservationer som uppmanar regeringen att göra något utan vi för diskussionen direkt med regeringen”, skrev Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm på Twitter i ett försök att försvara sitt och riksdagsgruppens agerande.

Som folkvald riksdagsledamot är hon alltså inte beredd att uppmana regeringen till att göra någonting om hon inte först har fått regeringens godkännande i privata diskussioner. Men om regeringen redan vet att riksdagsgruppen inte ens vågar stödja en rent symbolisk riksdagsmotion som upprepar det som Miljöpartiet gick till val på, hur framgångsrik tror Maria Ferm att hon kommer bli i att övertyga regeringen om någonting alls? Och varför tror hon att det är riksdagen som behöver regeringens stöd, och inte tvärtom?

”Riksdagen är folkets främsta företrädare”, står det i grundlagen. Det står inte ”riksdagen är regeringens dörrmatta”, och det står heller inte att ”riksdagspartier som är med i regeringen är skyldiga att göra det som USA kräver”. Jag hoppas Miljöpartiets väljare kommer påminna sina riksdagsledamöter om det.

Christian Engström (PP),  Fd EU-parlamentariker för Piratpartiet

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …

One comment