Home / Nyheter / Inrikes / Så ska regeringen införa EU:s hårdaste anhörigregler

Så ska regeringen införa EU:s hårdaste anhörigregler

Den 27 april kommer regeringens förslag om nya asylregler tas upp i riksdagen. Får regeringen som de vill kommer Sverige den 31 maj att införa EU:s striktaste regler för anhöriginvandring.

asylregler
Detta är asylövernskommelsen

Det mesta talar för att regeringens förslag kommer att gå igenom i riksdagen och att regeländringarna kommer att genomföras. Regeringen lutar sig tillbaka på en bred överenskommelse med Alianspartierna i asylfrågan.

Förslagen som presenterades på en preskonferans den 24 november har legat på remiss fram till den 10 mars. I remissinstanserna fick förslagen massiv kritik.

De nya reglerna kan bland annat komma att inebära att Sverige blir det landet i EU där det är svårast att återförenas med sin familj. Familjeåterförening regleras av EU och inget enskild medlemsland får ta bort rätten till återförening. I de skärpta asylreglerna finns rätten till familjeåterförening kvar men inskränks kraftigt. Endast de som klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention kommer att ha rätt till familjeåterförening. Av de som söker asyl i Sverige är det få som beviljas sådan flyktingstatus. Tillexempel fick bara tio procent av de syrier som sökt asyl förra året flyktingstatus, det ska jämföras med 80 procent som är EU-snittet. Majortietn av de flyktingar som får asyl i Sverige får istället alternativtskydsbehov.

Forsätter Sverige att var lika restrektiv med att ge flyktingstatus i kombination med Regeringens nya reglern hamnar Sverige i EU-toppen över de länder där det är svårast för familjer att återförenas i.

Redaktionen
Externa länkar: 
Nya anhörigregler tuffast i EU

About Sten

Check Also

Så många semlor klämmer vi på fettisdagen

LivsmedelTT En tisdag dedikerad åt ett bakverk – som svällt på senare år. I dag …