Det går bra för Sverige. Arkivbild.

SEB: Sverige kör så det ryker

EkonomiTT

Det blågula konjunkturläget ser fortsatt ljust ut och snart går Sverige under sex procent när det gäller arbetslösheten.

Det spår SEB i sin senast konjunkturrapport.

Den svenska exporten och industrin agerar tillväxtmotorer och den ljusa tillväxtbilden har nu förstärkts enligt SEB som höjer prognosen för BNP-tillväxten.

”Efter det starka andra kvartalet justeras den svenska BNP-prognosen upp med tre respektive två tiondelar för 2018 och 2019 till 2,9 respektive 2,4 procent”, skriver man i sin konjunkturprognos som presenterades på morgonen.

Även om sysselsättningen bromsar in efter uppgången 2017 kommer ändå arbetslösheten sjunka till 5,9 procent under 2019 jämfört med 6,2 procent i senaste rapporten från maj. Den kommer dock att året därpå återigen klättra över sex procent och ligga på 6,2 procent.

Riksbanken spås höja reporäntan under 2019 för att i slutet av året ligga på noll jämfört med dagens minusränta på 0,50 procent.

Största hotet mot utvecklingen är en obalanserad bostadsmarknad men samtidigt ser SEB tecken på en stabilisering.

”Obalanserna på bostadsmarknaden förblir den främsta nedåtrisken, men indikatorer för både huspriser och byggande pekar på en stabilisering”, skriver SEB.

Ur ett globalt perspektiv håller SEB fast vid en prognos om en global BNP-tillväxt på 4,0 procent under 2018 för att nästa år bromsa in till 3,9 procent.

About Sten

Check Also

Polisen varnar för bedragare i e-julhandeln

EkonomiTT Årets största ”shoppingfest” är också julafton för kriminella. När rekordmånga handlar på nätet ser …