Sedan i tisdags kränker regeringen de mänskliga rättigheterna medvetet

Sedan i tisdags har Sverige en regering och en justitieminister som medvetet kränker de mänskliga rättigheterna i stor skala. Själva kränkningen har pågått i många år, och hela tiden växt. Men efter domen från EU’s högsta domstol i tisdags, som återkallade datalagringsdirektivet och etablerade att massövervakning är ett brott mot våra mänskliga rättigheter, kan regeringen inte längre hävda att de inte hade förstått det.

Ändå har vi inte hört ett enda tecken på att regeringen tänker lägga om sin övervakningspolitik. Justitieminister Beatrice Ask (M) kommenterar domen med att ”det är för tidigt att uttala sig närmare om vilka följder domen kan få i Sverige”.

”Man ska ha klart för sig att den här typen av information är oerhört viktig för att brottsbekämpningen ska fungera. Det måste också vara med i vågskålen”, säger Beatrice Ask till TT.

Det är långt ifrån första gången som Beatrice Ask visar att hon inte alls förstår rättsstatens principer, men det här uttalandet går ändå utöver det mesta. Hon har helt enkelt inte förstått att de grundläggande rättigheterna kallas ”grundläggande” för att de är grundläggande. De ska inte läggas i någon vågskål och balanseras mot andra önskemål. De ska respekteras i en rättsstat, punkt slut.

Domen kunde inte vara tydligare. Datalagringsdirektivet kränker de mänskliga rättigheterna, och är från och med nu upphävt. Det som finns kvar är den svenska datalagringslagen, som implementerar kränkningen i Sverige. Sedan i tisdags har den svenska kränkningen av grundläggande fri- och rättigheter inget stöd i EU-lag.

Regeringen och Beatrice Ask kan inte längre gömma sig bakom att de inte vet om de begår människorättsbrott med sin massövervakning

Regeringen och Beatrice Ask kan inte längre gömma sig bakom att de inte vet om de begår människorättsbrott med sin massövervakning, eller att de bara följer order från EU. Så länge de svenska lagarna om massövervakning finns kvar är det regeringspartierna själva som bär skulden.

Och det är inte bara datalagringslagen som berörs av domen. Domstolen är mycket tydlig med att alla former av massövervakning är olagliga, eftersom de bryter mot proportionalitetsprincipen och rätten till ett privatliv. Det gäller i lika hög eller ännu högre grad FRA-lagen.

Enligt FRA-lagen samlar FRA in uppgifter om allas vår kommunikation med varandra och vilka sajter vi besöker på nätet. Vem är vänsteraktivist, vem är muslim, vem är homosexuell och vem är olaglig fildelare? Tack vare massövervakningen som FRA utför på regeringens uppdrag är svaret på de frågorna inte mer än en knapptryckning bort.

Med regeringens goda minne skickas uppgifterna i bulk till den amerikanska spionorganisationen NSA, och finns sedan tillgängliga och sökbara i ”spionernas Google” som heter Xkeyscore.

Med regeringens goda minne skickas uppgifterna i bulk till den amerikanska spionorganisationen NSA, och finns sedan tillgängliga och sökbara i ”spionernas Google” som heter Xkeyscore. Systemet drivs av NSA, men även FRA har fått tillgång till det av amerikanarna. Det här är ett minst lika stort intrång i vår grundlagsfästa rätt till privatliv som datalagringsdirektivet är, om inte ännu större.

Det är många politiker som försöker sola sig i glansen från EU-domstolens beslut om att upphäva datalagringsdirektivet. Men det klingar särskilt falskt när företrädare för något av Allianspartierna gör det. Man skulle kunna tro att somliga försöker plocka billiga poäng på frågan inför EU-valet. Men väljarna är inte dumma. De genomskådar sådant.

Själv är jag stolt över att representera ett parti som alltid, i alla sammanhang, konsekvent har sagt nej till EU:s datalagringsdirektiv och den urskiljningslösa massövervakningen, och som var det parti som först förde upp FRA-lagen i debattens medelpunkt 2008. Det partiet heter Piratpartiet.

Christian Engström
EU-parlamentariker och toppkandidat till EU-parlamentet för Piratpartiet

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …

9 comments