Norge rödlistar sex nya svenska regioner. Arkivbild.

Sex nya regioner rödlistas av Norge

CoronavirusetTT

Sex nya svenska regioner rödlistas av Norge, meddelar den norska regeringen. Det innebär att personer från dessa regioner måste sitta i tio dagars karantän vid inresa i Norge.

Det rör sig om Östergötland, Blekinge, Värmland, Uppsala, Dalarna och Örebro. Som grund anger den norska folkhälsomyndigheten FHI att dessa regioner har haft över 20 nya bekräftade smittfall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

Beskedet innebär att personer från dessa regioner måste sitta i tio dagars karantän vid inresa i Norge. Beslutet gäller från och med den 15 augusti.

18 av Sveriges regioner är nu rödlistade av Norge. Efter den 15 augusti kan endast personer från regionerna Västerbotten, Södermanland och Kalmar län resa in i Norge utan karantänsplikt.

Utöver de sex svenska regionerna rödlistas också sex europeiska länder av den norska regeringen: Island, Malta, Nederländerna, Polen, Cypern och Färöarna.

Två danska regioner, Själland utom huvudstadsregionen och Midtjylland, sätts också på den röda listan.

Tidigare var ett flertal av Europas länder listade som gröna av den norska regeringen, vilket innebar att det inte fanns några särskilda råd eller restriktioner – dessa är nu i stället listade gula, vilket innebär att icke nödvändiga resor avråds.

Ett antal länder på Balkan och i Östeuropa omfattas också av karantänsplikten på grund av att det inte finns tillräcklig data om smittspridningen.

About Sten

Check Also

”Polisen backade och fjärmade sig”

BrottTT Hur kommer det sig att det finns 60 områden i Sverige som polisen betraktar …