Skellefteå kommun överklar en sanktionsavgift på 200|000 kronor som Datainspektionen utfärdat. Arkivbild.

Skellefteå överklagar straffavgift

SkolaTT

Skellefteå kommun accepterar inte den straffavgift som Datainspektionen utfärdat. Kommunens gymnasienämnd har beslutat att överklaga sanktionsavgiften på 200 000 kronor som en gymnasieskola straffats med.

Skolan testade att använda ansiktsregistrering via kamera för att registrera elevers närvaro. Varje gång eleverna gick in i klassrummet blev de igenkända av en kamera, och läraren behövde inte anteckna närvaro.

Även om eleverna hade godkänt att tekniken användes tyckte inte Datainspektionen att samtycket var tillräckligt eftersom eleverna befinner sig i en beroendeställning. Enligt inspektionen bröt gymnasieskolan mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Men kommunen anser att samtycket är ”ett frivilligt och otvetydigt godkännande”.

”Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det faktum att frågan har nationellt intresse och kan påverka hur skolan kan dra nytta av ny teknik i framtiden tycker vi att det är viktigt att överklaga beslutet”, säger Felicia Lundmark (S) gymnasienämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

About Sten

Check Also

Soldat får ersättning för förfrysta fötter

OlyckorTT Under en övning med Försvarsmakten 2016 fick en soldat förfrysningsskador på fötterna, rapporterar SVT …