Home / Ekonomi / Små åkrar ökar biologisk mångfald
Stora åkrar hämmar den biologiska mångfalden, men att minska dem får stor effekt, enligt den nya studien. Arkivbild.

Små åkrar ökar biologisk mångfald

EkonomiTT

Mindre åkrar, som gör att fler olika grödor kan odlas, ökar den biologiska mångfalden rejält, skriver Land Lantbruk.

En ny, stor studie där 30 forskargrupper i Europa och Kanada har samarbetat och undersökt hur stora respektive små fält påverkar mångfalden för blommorna och bina.

Det visar sig att effekten av små åkrar är överraskande stor. Att minska fältens storlek från fem till knappa tre hektar ger lika stor effekt som att öka på betesmarkerna och de blombevuxna fältkanterna från 0,5 till 11 procent av åkermarken.

Jag blev överraskad av att effekten blev så stor, att det blev så tydliga resultat överallt, och att det gäller för vilda växter, bin och humlor, blomflugor, fjärilar, spindlar, jordlöpare och fåglar, säger Yann Clough, professor i miljövetenskap i Lund till tidningen.

Nu tycker han att de studiens resultat måste få påverka EU:s jordbrukspolitik.

About Sten

Check Also

Stor coronaeffekt på Japans ekonomi

EkonomiTT-Reuters Den japanska ekonomin har under coronakrisen lidit mer än befarat, visar nya regeringssiffror. Bland …