Home / Ekonomi / Ekonomi, affärer och finans / Stockholm sjätte rikast i EU
Londons innerstad är rikast i EU – åtminstone än så länge. Arkivfoto.

Stockholm sjätte rikast i EU

EUBryssel, TT:s korrespondent

Det snart EU-lämnande London är fortsatt överlägset rikast i EU.

Stockholm är på sjätte plats.

I Eurostats senaste sammanställning av regional BNP per capita för 2017 konstateras att tre fjärdedelar av EU:s medborgare lever i områden där den regionala BNP:n ligger över genomsnittet.

Allra rikast är som vanligt Londons innerstad och framför allt den västra delen med en BNP per capita på 209 900 euro, jämfört med ett snitt på 30 000 i hela EU.

Närmast efter London följer Luxemburg, södra Irland, Köpenhamn och Brysselregionen. Stockholm delar sjätte plats med tyska Hamburg.

Fattigast är det i Bulgarien, som ståtar med de fem fattigaste regionerna. I nordvästra Bulgarien är BNP per capita endast 4 600 euro, 15 procent av snittet i EU.

Samtliga de åtta regioner som Sverige är uppdelat i ligger över snittet.

Eurostat räknar samtidigt även i köpkraftsstandard (PPS) för att kunna ta hänsyn till nationella prisskillnader. På den listan faller Stockholm till 13:e plats, delat med Köpenhamn.

Även PPS-listan toppas klart av Londons innerstad före Luxemburg och södra Irland. I botten ansluter sig å andra sidan franska Mayotte i Indiska oceanen till de bulgariska fattigregionerna.

Samtliga de åtta regioner som Sverige är uppdelat i ligger klart över snittet när det gäller BNP per capita. I köpkraftsstandard ligger sju av åtta över snittet, medan Norra Mellansverige landar strax under.

About Sten

Check Also

Nasas högkvarter döps efter pionjären Jackson

USATT Nasa döpaer om sitt huvudkontor i Washington DC. Byggnaden har nu döpts efter Mary …