Tag Archives: asyl

Regeringens asylförslag skjuts upp efter remisskritik

Regeringens förslag om ändrade asylregler planerades träda i kraft den 31 maj. Förslagen har mötts av hård kritik från remissinstanserna och nu uppger justitiedepartementet till ALTID att förslagen tidigast vinner laga kraft i juli. Remisskritiken mot regeringens förslag gör att handläggningen dra ut på tiden och att förslagen inte längre beräknas gå …

Läs mer »

Stopp för deportationer till Tyskland

Tysklands motsvarighet till Migrationsverket har meddelat att de inte kommer ta emot asylsökande som skickas tillbaka till landet enligt Dublinförordningen.  Enligt Dublinförordningen ska asylsökande söka asyl i det första EU-land de registrerats i. Det innebär att tusentals asylsökanden i Sverige faller under Dublinförordningen och ska få sitt asylärende prövat i ett annat europeiskt land. …

Läs mer »

Regeringens asylförslag sågas av samtliga remissinstanser

Av 36 remissinstanser har hittills 22 sagt sitt om regeringens asylförslag, samtliga sågar förslaget.  Regeringens förslag går bland annat ut på att asylsökande i första hand ska få tillfälliga uppehållstillstånd, att jämföra med tidigare då permanenta uppehållstillstånd var norm. Förslaget som legat på remiss får nu massiv kritik av remissinstanserna. Arbetsförmedlingen …

Läs mer »

Inget stoppdatum för gränskontrollerna vid Öresundsbron

Gränskontrollerna vid Öresundsbron har lett till att nästan inga asylsökande kommer över bron. Trots detta har regeringen inga planer på att upphäva kontrollerna. När kontrollerna infördes skulle de vara en tillfällig åtgärd. Infrastrukturminister Anna Johansson säger nu att det inte finns något slutdatum eller konkreta planer på att avsluta gränskontrollerna, rapporterar Sydsvenskan. …

Läs mer »

Regeringens massdeportationer kan kosta miljarder

Sverige kommer att genomföra mellan 60.000 och 80.000 avvisningar. ALTID har sammanställt en kostnadsberäkning för massdeportationerna. En genomsnittlig europeisk deportation kostar enligt en beräkning gjord av journalistnätverket The Migrants’ Files 37 000 kronor, siffran är ett genomsnittligt belopp av deportationer gjorda i EU där det även ingår chatrade plan. Siffran kan alltså både bli större …

Läs mer »

Sverige planerar mellan 60 000 och 80 000 deportationer

Det kommer att genomföras mellan 60 000 och 80 000 deportationer nästa år. För ändamålet kommer det att hyras in chartrade flygplan, rapporterar DI. Regeringen har gett Migrationsverket och polisen i uppdrag att förbereda tiotusentals deportationer. Under förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Av dessa beräknas ca 45 …

Läs mer »

Kritik mot indraget stöd för asylsökande

Enligt den migrationspolitiska överenskommelsen kommer asylsökande som väntar på att bli deporterade inte längre få något bidrag för mat, logi och kläder, rapporterar SR. Förslaget är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Alliansen och skulle om det klubbas igenom av Riksdagen vinna laga kraft i juni. Förslaget var syfte …

Läs mer »

Moderaterna vill ta bort nyanländas rätt till välfärd

Moderaterna vill begränsa möjligheten för nyanlända med tillfälliga uppehållstillstånd att ta del av den svenska välfärden. Det är i en debattartikel på DN som moderatledaren Anna Kindberg Batra och moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristensson ifrågasätter rätten för personer med tillfälliga uppehållstillstånds att ta del av Sveriges välfärdstjänster. Under våren kommer …

Läs mer »