Tag Archives: Jämställdhet

Bara sju procent på invandrarfientliga sajter är kvinnor

I en studie gjord av Institutet för mediestudier framgår att få av skribenterna på invandrarfientliga sajter är kvinnor. Bland sidor som Avpixlat, Nyatider och Dispatch International är 93 procent av skribenterna män, det går att jämföra med traditionella medier där 42 procent är kvinnor. – Det skiljer sig i synen mellan könen när det …

Läs mer »

Rapport: Inte feministisk utrikespolitik med vapenexport och restriktiv flyktingpolitik

I en rapport från organisationen Concord fastställs att regeringens utrikespolitik inte är feministisk. Bland annat pekas restriktionerna för familjeåterföreningar ut och den svenska vapenexporten. – Kvinnor som normalt sett skulle kunna få en säker flyktväg för att kunna återförenas med sina män, som ofta tagit första steget för att ta sig till …

Läs mer »

Regeringen vill att nyanlända går kurs i jämställdhet

Enligt barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ska regeringen ta initiativ till ett nationellt program för utbildningsinsatser i jämställdhet riktade till ensamkommande och nyanlända. Enligt ministern ska det handla om kvinnors och mäns ställning, om respekt för varandra och om frågor som handlar om att förebygga våld, skriver TT. – I …

Läs mer »

”En riksdag för vita män är inte demokrati”

Varför är det i Sverige en avlägsen tanke att en kvinna eller rasifierad person blir vår statsminister? Fortfarande stängs kvinnor och utrikesfödda ute från maktpositioner i riksdagspartierna. Vi vägrar stå tillbaka. Inför valet 1994 pressade stödstrumporna flera politiska partier att införa ”varannan damernas” på sina listor. Det var ett sätt …

Läs mer »