Home / Tag Archives: Teknik och vetenskap

Tag Archives: Teknik och vetenskap

”Muthärvan” i Musiksverige – alla frias

BrottTT Generaldirektören för Statens musikverk var tillsammans med chefer på Kulturrådet och Konstnärsnämnden misstänkta för att ha tagit emot mutor från musikernas branschorganisationer Skap och FST. Tingsrätten friar nu samtliga från brottsmisstankarna. Såväl företrädarna från Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap) och Föreningen svenska tonsättare (FST) som chefer och anställda på …

Läs mer »

Drygt hälften av sjukhusen opererar för få

VårdTT Enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer bör varje sjukhus där prostataektomier utförs ha minst två erfarna kirurger som utför fler än 25 ingrepp vardera årligen. Men drygt hälften av sjukhusen når inte upp till miniminivån. Siffror som Nationella prostatacancerregistret har tagit fram på uppdrag av Dagens Medicin visar att …

Läs mer »

Många studenter kan inte skriva korrekt

UtbildningTT Många nybörjarstudenter har problem med att skriva korrekt, visar en pilotundersökning vid Lunds universitet. En femtedel av studenterna i studien bedömdes ha så stora brister att de knappt kan tas om hand inom ramen för utbildningen. Bakom undersökningen står Gunlög Josefsson, professor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum, och …

Läs mer »

Eskilstunabor bör koka dricksvattnet

DricksvattenTT Boende i Eskilstuna och flera orter utanför uppmanas att koka sitt dricksvatten efter det att prover har visat på förhöjda bakteriehalter. Uppmaningen ska främst ses som en försiktighetsåtgärd, enligt VA-chefen Admir Ibrisevic. Bakterierna finns normalt spridda och har man egen brunn kan det finnas ganska stora mängder. Men för …

Läs mer »

USA-drakar vaknar sent i elbilsrace

ElbilarTT De amerikanska bildrakarna GM och Ford har hamnat på efterkälken men satsar nu allt tydligare på elbilen. De ligger långt efter både när det gäller omställning och debatt, säger fordonsforskaren Martin Sköld. Ford meddelade i tisdags att man gör en jätteomställning. Kostnaderna ska kapas med över 100 miljarder kronor …

Läs mer »

Dryga böter för reklam utan varning

EkonomiTT I Frankrike ska alla reklambilder där modellen retuscherats för att se smalare ut märkas med en varningstext. Syftet är att motverka skeva kroppsideal. Den publicist som bryter mot den nya lagen riskerar böter motsvarande 360 000 kronor. Trots att man inom intresseorganisationen Sveriges annonsörer inte är för en tvingande lagstiftning …

Läs mer »