Home / zed / Uppsala studentkår: ”Kasta förslaget om studieavgifter i papperskorgen”

Uppsala studentkår: ”Kasta förslaget om studieavgifter i papperskorgen”

Uppsala studentkår motsätter sig alla former av avgifter för studier. I DN Debatt (23/9) menade Bo Becker nyligen att införandet av terminsavgifter skulle lösa i stort sett alla problem högskolan har. Enligt Becker skulle det göra att nödvändiga resurser skjuts till, samtidigt som tillgängligheten skulle vara fortsatt stor då avgifterna skulle kunna gå att finansiera genom lån. Vi delar inte den uppfattningen.

Det är i och för sig helt korrekt att det behövs resurser till högskolan, något som bland annat universitetskanslern påpekat. Men att gå ifrån principen om avgiftsfrihet och låta studenterna betala resurstillskottet är fel väg att gå. Det skulle istället medföra en lång rad negativa konsekvenser.

När studieavgifter för studenter utanför EU/EES infördes i Sverige, sjönk antalet studenter drastiskt.  Det är inte långsökt att fundera över ifall situationen skulle bli likartat om studieavgifter infördes även för svenska studenter. Genom ett fullt införande av studieavgifter skulle med stor sannolikhet vissa studentgrupper inte söka sig till universitet och högskola, bland annat personer från studieovana hem, som redan är mer tveksamma till att skuldsätta sig. Risken är alltså stor att grupper som redan i dag är underrepresenterade på högskolan och universitet kommer att avstå från att studera i än högre utsträckning. Detta skulle således motverka en breddad rekrytering och tillgänglighet som Becker säger sig värna. Det finns inte heller någon garanti för att studieavgifterna inte skulle öka, speciellt i det fall införandet av dem leder till ett stort studentbortfall.

Den avgående regeringen har nyligen föreslagit att det inte längre ska vara möjligt att få studielån avskrivna vid 67 års ålder. I förslaget står också att bland annat låga inkomster sannolikt är avgörande för att studieskulder inte betalats av. Utifrån det har vi svårt att se hur större skuldbörda skulle ge större tillgänglighet.

För oss är det en självklarhet att ett samhälle bland annat byggs genom möjligheter till utbildning. I det finns också frågan om studenten ska betraktas som en medborgare eller kund. En kund kan köpa en utbildning, vilket är ett synsätt som Becker förfäktar, då det enligt honom är viktigt att inte ”belasta skattebetalarna med gratisutbildningar”. En medborgare däremot, ges möjlighet att utbilda sig. Genom att möjliggöra för fler att studera stärks i förlängningen också samhället i stort. Med det perspektivet blir det också en självklarhet att staten måste våga satsa på att främja möjligheter för medborgarna, såsom utbildning. Resurstillskott är högst nödvändiga för att stärka kvaliteten, men de ska inte ske på bekostnaden av individen.

Det var fel att införa studieavgifter för studenter utanför EU/EES, det vore lika fel att införa ytterligare studieavgifter nu. Uppsala studentkår har under lång tid varit kraftiga motståndare till detta. Vi vill se en högskola präglad av mångfald. Studieavgifter bidrar knappast till det. Kasta förslaget om studieavgifter i papperskorgen!

Caisa Lycken, Ordförande Uppsala studentkår
Miranda Cox, Vice ordförande Uppsala studentkår

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …