Home / Nyheter / Inrikes / Tidig övervikt ger lägre längdökning
Mätning av kroppslängden är viktig för att hålla koll på barns hälsa. Barnläkaren Anton Holmgren har studerat längdtillväxt, och bland annat hittat samband mellan BMI i barndomen och den längdökning som kan förväntas i puberteten. Arkivbild

Tidig övervikt ger lägre längdökning

HälsaTT

Barn med övervikt i tidiga år växer mindre än andra under puberteten. Det visar en studie av kroppslängd som gjorts vid Sahlgrenska akademin.

Sambandet stämmer med läkares praktiska erfarenhet, men har inte visats i forskning tidigare.

Föräldrar funderar ibland på hur lång en liten son eller dotter kommer att bli som vuxen. Nu har en matematisk modell för att svara på frågan utvecklats av Anton Holmgren, som är barnläkare i Halland och har skrivit en doktorsavhandling vid Sahlgrenska akademin.

Det viktiga i detta är att kunna studera barn med sjukdomar, så att behandlingen kan optimeras. I stort sett alla sjukdomar under barndomen kan påverka hur man växer, säger Anton Holmgren.

Människan unik

Barns längd ökar mest under tiden direkt efter födseln. Sedan avtar tillväxten långsamt fram till puberteten. Då kommer en spurt mot den slutliga längden som vuxen.

Det är speciellt för oss människor. Inga andra däggdjur har en sådan pubertetsspurt, påpekar Anton Holmgren.

Om ett barn växer mindre än sin förväntade kurva under ett år, är det en varningssignal.

En del sjukdomar upptäcks just på det viset. Det kan vara helt olika saker som inte är bra, även sociala bekymmer eller psykisk ohälsa, säger Holmgren.

Mätning av längd och vikt är därför en viktig uppgift för bland annat skolans elevhälsovård. Samtidigt behöver man veta vilken längdökning som kan förväntas för varje barn.

Tidig pubertet

I en av flera studier som Anton Holmgren gjort jämfördes längdtillväxt med BMI hos 1 900 barn. Resultatet bekräftar ett samband som många barnläkare tyckt sig se. Barn med högt BMI, det vill säga övervikt, under tidiga år får i genomsnitt en lägre längdtillväxt under puberteten. Barnen med högt BMI kommer också in i puberteten tidigare.

Barn med lågt BMI kommer till puberteten senare, och får totalt sett fler år att växa på. Resultaten gäller för grupper, inte för varje enskild individ.

About Sten

Check Also

Vaccintest i gång i Storbritannien

StorbritannienTT Frivilliga har börjat vaccineras i ett test med ett nytt vaccin mot coronaviruset i …