Home / Nyheter / Inrikes / Fler nya mässlingsfall upptäckta
Hittills har 13 fall av mässling upptäckts i det pågående utbrottet. Nu utreds ytterligare två misstänkta fall, ett i Västerbotten och ett i Halland. På Östra Sjukhuset Sahlgrenska i Göteborg informerar anslag om nya rutiner på grund av utbrottet. Arkivbild.

Fler nya mässlingsfall upptäckta

HälsaTT

Mässlingsutbrottet är uppe i 18 bekräftade fall, enligt Västra Götalandsregionen.

I svenska mått relativt stort, men nu är det heller inte slut än. Det kan komma flera fall, säger Tiia Lepp, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg konstaterades under fredagen tre nya fall.

Vi har nu bekräftat 18 fall på Sahlgrenska. Vi hade 15 i morse och så har det tillkommit tre under dagen, säger chefläkare Görel Nergelius till TT.

Men jag har inte totalkoll på läget i hela Västra Götalandsregionen eller i hela Sverige.

I ett av den nya fallen sökte patienten vård på sjukhusets akutmottagning natten till torsdagen och har kunnat exponera andra på sjukhuset. Smittspårning pågår.

De två andra patienterna har omhändertagits på ett sätt som inte exponerat andra på sjukhuset, enligt Görel Nergelius som berättar att de flesta av de 18 fallen finns i Göteborg, men det förekommer också smittade personer på andra håll i regionen.

Mest vuxna

Majoriteten av de smittade är vuxna och har troligen smittats i anslutning till sjukvården.

Som en delåtgärd för att förhindra att smittan sprids ytterligare har man på akutmottagningar på Sahlgrenska och på vissa primärvårdsmottagningar i Göteborg infört grindvakter som möter patienter, innan de tar sig in på mottagningen, för att kontrollera om de uppvisar misstänkta symtom.

Är man osäker hänvisas personen till ett isolerat mottagningsrum, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall och tillägger att publika väntrum inte är anpassade för luftburna smittsamma sjukdomar som mässlingen.

”Hänt förut”

I Sverige har alla födda 1980 eller senare erbjudits vaccin mot mässling, vilket gör att vaccintätheten i dag uppgår till mellan 96 och 97 procent.

Ett utbrott med 18 fall kan därför värderas som relativt stort, eftersom Sverige förklarats vara fritt från sjukdomen. Samtidigt kan nuvarande utbrott jämföras med utbrottet i början av 2016 med 12 fall och 2013 med 17 fall.

Det är ingenting som inte har hänt förut, säger Tiia Lepp på Folkhälsomyndigheten.

Värre utomlands

Leif Dotevall sätter också situationen i Göteborg i relation till andra länder i Europa: Under 2017 har Italien haft 4 800 fall, Tyskland 900 fall, i Rumänien 7 900, enligt EU:s smittskyddsmyndighet.

Det är massor, och det pågår hela tiden, säger han och betonar att man löper större risk att smittas av mässling om man reser till ett land i Europa, än att besöka en vårdinrättning i Göteborg.

Rädslan finns alltid, men rädslan måste ha proportioner.

About Sten

Check Also

Fem till sjukhus efter allvarlig singelolycka

OlyckaTT En allvarlig singelolycka inträffade söder om Sundsvall vid 03-tiden. Fem personer uppges ha färdats …