Home / Nyheter / Inrikes / Utsläppen från vägtrafiken ökar
Utsläppen från vägtrafiken har vänt uppåt igen. Arkivbild.

Utsläppen från vägtrafiken ökar

MiljöTT

Utsläppen från vägtrafiken ökade med 0,5 procent förra året, skriver Dagens Nyheter med hänvisning till Trafikverkets årsrapport för 2018. Det innebär en sammanlagd ökning i utsläppsmängd med 76 000 ton jämfört med året innan.

Förändringen är liten men går helt på tvärs med klimatmålet om att sänka 2010 års utsläpp av växthusgaser från trafiken med 70 procent till 2030. Det är också ett trendbrott – utsläppen sjönk med två procent mellan 2016 och 2017.

För att klara utsläppsmålet om 5,66 miljoner ton växthusgaser från vägtransportsektorn till 2030 behövs en minskning med åtta procent varje år.

”Nya styrmedel kommer behövas för att täcka gapet mellan den prognostiserade utvecklingen och målet. Det kommer då inte räcka med tekniska åtgärder”, skriver Trafikverket i rapporten.

Vidare skriver myndigheten att det kommer krävas ett samhälle som ställt om för minskad biltrafik och effektivare godstransporter.

About Sten

Check Also

Misstänkta för lantbrukarmord 2008 häktade

BrottTT Två män har häktats för misstänkt inblandning i ett mord 2008 i Kastberga utanför …