Älgar och svampangrepp hotar stora delar av skogen i norr. Arkivbild.

Varning för omfattande skogsdöd i norr

EkonomiTT

En fjärdedel av ungskogen i norra Sverige håller på att dö när träden blir till ”gråa skelett”, enligt Erik Nordmark på Skogsstyrelsen – som varnar för allvarliga konsekvenser.

Det här är inte en skogsfråga längre, det är en samhällsfråga, säger han.

Den statliga skogsägaren Sveaskog har undersökt ungskog, skog mellan 10 och 30 år, i Norrbotten och Västerbotten. Resultatet visar att ungefär en fjärdedel av 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar har drabbats av betesskador av älg samt svampangrepp, främst från den så kallade törskatesvampen.

Utvecklingen har pågått i många år och innebär i längden att ungskogen riskerar att dö, enligt skogsskötselspecialisten Erik Nordmark.

Till slut återstår bara gråa skelett av granar. Men jag tror att faran är att folk inte reagerar, utan bara tänker att det ska se ut så här, säger han.

”Enorma konsekvenser”

Som en konsekvens kommer den döda delen av skogen inte kunna avverkas i framtiden.

Det här är inte en skogsfråga längre, det är en samhällsfråga. Det handlar om stora ekonomiska värden, och när en fjärdedel av ungskogen är död kan det få enorma konsekvenser för välstånd och skatteunderlag. Skogen är en stor spelare i samhällsekonomin.

Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare i hela Sverige att göra en liknande inventering som den som Sveaskog har gjort för att få en översikt av problemet på ett nationellt plan.

Finns lösningar

Genom att reducera älgpopulationen och hålla en hög kvalitet i skogsskötseln kan dock problemet lösas, anser Erik Nordmark, som vill se åtgärder direkt.

Jag känner stor oro. En oro för Sveriges skogar generellt. Uppe i norr är allt för stor del av skogen i riktigt dåligt skick, det är för mycket att bara negligera. Det behöver tas itu med och det kommer att kosta väldigt mycket pengar att få ordning på.

Redan förra året gjorde Skogsstyrelsen en analys med hjälp av satellitbilder och kom då fram till att cirka 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade att ha skador.

About Sten

Check Also

Antikroppstester kan ge regioner vinst

CoronavirusetTT Regioner kan tjäna miljoner på ersättningen för antikroppstester, genom att förhandla till sig betydligt …