Home / zed / Vi reste för Palmecentret

Vi reste för Palmecentret

Svar till Staffan Bohlin 27/11.

Vi fyra socialdemokrater som blev fängslade och deporterade från Israel förra veckan var där på uppdrag av Olof Palmes Internationella Center för att bedriva ett demokratistödsprojekt. Projektet finansieras med statliga biståndsmedel som används för att främja demokrati runt om i världen.

Det borde ligga i Israels intresse att låta Sverige och socialdemokratin fortsätta sitt arbete för fred och demokrati. Därför hoppas vi att Israel inser att man har begått ett allvarligt misstag och väljer att upphäva vårt tioåriga inreseförbud.

Av: Milischia Rezai Uppsala

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …