”Vi behöver stödja den svenska regeringens erkännande av Palestina”

134 av FN:s medlemsländer har redan erkänt staten Palestina, det är i princip enbart Västeuropa och Nordamerika som fortfarande inte tagit steget. Nu verkar Sverige som första västeuropeiska EU-land ta steget till att erkänna palestiniernas rätt till en egen stat. I veckan tog det brittiska underhuset beslutet att göra det samma. Mycket pekar på att även Spanien och Frankrike snart kommer att följa efter.

FN:s generalförsamling erkände palestiniernas rätt till en egen stat sen något år tillbaka. De har också gett Palestina en plats som icke fullvärdig medlem där. Varje gång frågan har varit uppe i FN:s säkerhetsråd har USA lagt sitt veto emot ett sådant beslut medan exempelvis Storbritannien lagt ner sin röst. Vi ser en glimt av ljus i den många år mörka tunneln bli allt starkare.

Den internationella BDS rörelsen som länge krävt en internationell akademisk, kulturell och ekonomisk bojkott mot Israel, liknande den man införde mot Sydafrika under 1970 och 80-talet blir allt starkare och får allt fler medlemmar och anhängare världen över.

Sedan Madridförhandlingarna genomfördes och Oslo-avtalet skrevs på som skulle bana vägen till fred och en tvåstatslösning har den israeliska staten gång på gång satt käppar i hjulen genom att ockupera mer mark på Västbanken. Samma Västbank som skulle bli den framtida palestinska staten tillsammans med Gazaremsan.

Israel har även byggt bosättningar för flera hundra tusen israeler på just Västbanken och vägrat att ens tillfälligt stoppa denna ockupation och bosättningspolitik, även när USA och Västvärlden protesterat. Israel har även genomfört ett tiotal massaker-liknande krig på Västbanken och Gazaremsan, men också mot grannlandet Libanon.

Idag kan jag inte se någon lösning på Mellanösternkonflikten med den så kallade israeliska säkerhetspolitiken. En politik byggt på ockupation, murbyggen, isolering av städer och byar, massaker-liknande krig, blockader, massbestraffningar och fångläger. Enda lösningen som låter rimlig tycker jag är att världen bojkottar Israel på alla plan, politiskt, akademiskt, kulturellt och ekonomiskt. Länder som fortfarande inte erkänt Palestina måste ta beslutet om att göra det men också införa sanktioner mot ockupationsmakten tills dess apartheidpolitik mot det palestinska folket upphör.

Jag anser att det mest rättvisa vore om det upprättades en mångreligiös demokratisk stat där alla invånare oberoende av religion eller etnisk tillhörighet inkluderades i nationen. Men detta är en drömlösning som ser väldig overklig ut idag.

Därför är det mest acceptabla nu en fred med en tvåstatslösning där all ockuperad mark sedan 1967 återlämnas och de palestinska flyktingarna får möjligheten att återvända och får en lämplig ersättning för deras lidande.

Men för att detta ska hända behövs det påtryckningar. Vi behöver stödja den svenska regeringens erkännande av Palestina och trycka på att resten av EU ska följa efter. BDS rörelsen måste fortsätta sitt viktiga arbete för att sätta press på Israel med bojkotter. Om påtryckningarna blir tillräckligt starka kommer Israel att förstå att en rättvis fred är den bästa lösningen på denna konflikt.

Och det finns många som vill ha denna fred. För tio dagar sedan skapades det en kampanj-sida på Facebook till stöd för det svenska erkännandet av Palestina. Idag har drygt 7500 personer ställt sig bakom kampanjen. På söndag anordnar vi en manifestation i Malmö för att säkra stödet för det svenska erkännandet. Det är nu Palestina behöver din solidaritet.

Mohannad Yousif, Palestinaaktivist

Externa länkar:
FB event – Manifestation för regeringens erkännande av Palestina

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …