Home / zed / ”Vi ska inte behöva skuldsätta oss för att ha tillgång till en ordentlig utbildning”

”Vi ska inte behöva skuldsätta oss för att ha tillgång till en ordentlig utbildning”

Alliansregeringen har idag gått ut med att de ska ”satsa” på studenterna genom att sänka bidragsdelen av studiemedlet med 300 kr och istället höja låndelen med 1000 kr. De motiverar dessa ”förbättringar” med att de har sänkt skatten på arbete vilket gör det enklare för studenter att tjäna mer på extrajobb samt att de behöver få in mer pengar till statskassan för att se till att vi ”ska ha ordentliga skyddsvallar på plats innan nästa lågkonjunktur”.

Sverige är idag ett rikt land med svaga offentliga finanser på grund av att den förda politiken fokuserat på att ge så mycket som möjligt till de redan rika.

Detta bygger på myten om att Sverige skulle vara ett fattigt land och att vi helt enkelt inte längre har råd att ha ett fungerande studiemedelssystem. Det stämmer inte. Sverige är idag ett rikt land med svaga offentliga finanser på grund av att den förda politiken fokuserat på att ge så mycket som möjligt till de redan rika. Problemet är alltså inte att det saknas pengar, problemet är hur de är fördelade, och regeringens ”satsning” bidrar till att fortsätta fördelningen från fattig till rik.

Att studiemedlet höjs är inget som vi är emot. Det är något som vi i Vänsterns Studentförbund länge kämpat för, men att det ska ske genom att höja låndelen är något vi är starkt kritiska till. De allra flesta som studerar behöver använda sig av studielånet om de inte har förmåga att arbeta vid sidan av studierna eller har rika föräldrar eller sparpengar som de kan leva på istället. Heltidsstudier är dessutom tänkta att vara en heltidssysselsättning, vilket innebär att de som tvingas jobba extra arbetar mer än 100%. Allra mest påverkar det de studenter med barn som måste ha tid att vara hemma. De som har störst behov av studiemedlet är alltså de som redan är mest utsatta i samhället. Därför bidrar detta till att öka den snedrekrytering till högre utbildning som vi redan kan se idag där arbetarklassen är mindre benägen att utbilda sig.

Tidigare ville de privatisera högskolan genom stiftelsereformen för att kunna föra över kostnader och vinster på det privata, och nu för de över kostnaderna på oss studenter genom minskningen av bidragsdelen.

Det här är en fortsättning av regeringens vilja att kapa kostnaderna för den högre utbildningen på bekostnad av studenterna. De har redan minskat resurserna till högskolan vilket lett till ett minskat antal studieplatser. Tidigare ville de privatisera högskolan genom stiftelsereformen för att kunna föra över kostnader och vinster på det privata, och nu för de över kostnaderna på oss studenter genom minskningen av bidragsdelen. Det här handlar om en medveten ekonomisk politik som drivs av deras ideologiska övertygelse.

Vi ska inte behöva skuldsätta oss för att ha tillgång till en ordentlig utbildning. Därför är det viktigt att vi byter politisk inriktning i Sverige. Därför är det viktigt att vi organiserar oss för att kunna förändra morgondagen.
Tillsammans tar vi tillbaka framtiden!

Förbundsstyrelsen Vänsterns Studentförbund

Foto: xb3

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …