Visst spill för Vattenfall – elnätet räddar


EkonomiTT

Fortsatt pressat elpris tynger Vattenfalls resultat. Vindkraften har tidvis knappt gått runt och från de välfyllda magasinen har energijätten tvingat spilla ut en del vatten.

Vattenfall redovisar en kraftigt minskad vinst under tredje kvartalet. Rörelseresultat för perioden juli-september föll till cirka 4,7 miljarder kronor, att jämföra med 8,6 miljarder för samma period föregående år. Intäkterna sjönk något, till 35 375 miljoner kronor.

Men det underliggande resultat, som steg något, är Vattenfalls avgående vd Magnus Hall nöjd med.

Givet de förutsättningar vi har så är det underliggande resultatet bra, lite bättre än förra året, säger han.

De givna förutsättningar han talar om är priset på el, som under året varit ovanligt lågt, åtminstone i norr.

Men vi prissäkrar mycket av produktionen, så vi påverkas inte direkt, säger Hall.

Fulla magasin

Dessutom har Vattenfall haft högre lönsamhet från produktionen i södra Sverige där prisbilden varit högre än i norr, något debatten gått hög om det senaste halvåret. Dålig överföring mellan landsändarna har gett stora prisskillnader mellan norr och söder.

Det snörika året i norr har fyllt älvarna och vattenmagasinen till brädden, tidvis så pass mycket att Vattenfall tvingats spilla en del vid sidan om, när priset gått ner mot noll. I Norge har det varit värre.

Där har man fått spilla ganska mycket, vi har fått spilla en del, men inte alls lika mycket, säger Hall.

Svårt för vindkraften

Även vinden har haft svårt att få resultatet att gå runt.

Just ett sånt här år, i alla fall i norr, har det nog varit ganska svårt, för där har vattenkraften verkligen tryckt på och hållit nere priset, säger Magnus Hall.

Bäst och stabilast lönsamhet har Vattenfall för närvarande i den reglerade delen, från elnäten, enligt Magnus Hall, med ett bättre resultat i år till följd av att fjolåret pressades av höga kostnader i stormen Alfridas spår.

About Sten

Check Also

Polisen varnar för bedragare i e-julhandeln

EkonomiTT Årets största ”shoppingfest” är också julafton för kriminella. När rekordmånga handlar på nätet ser …