Lazyload image ...
2012-06-07

هذه روابط لوثائق ومعلومات باللغة العربية من مكتب التأمينات العامة المتعلقة بالحمل والولادة

مكتب التأمينات الاجتماعية الطرف الذي يتحمل مسؤولية التعامل بالقضايا المتعلقة بصرف تعويضاتمثلا نقدية الحمل، نقدية الطفل، نقدية الوالدين والتعويضات الأخرى التي تخص عائلات الأطفال

هذه روابط لوثائق ومعلومات باللغة العربية من مكتب التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحمل والولادة

مكتب التأمينات الاجتماعية الطرف الذي يتحمل مسؤولية التعامل بالقضايا المتعلقة بصرف تعويضاتمثلا نقدية الحمل، نقدية الطفل، نقدية الوالدين والتعويضات الأخرى التي تخص عائلات الأطفال

(Graviditetspenning) [pdf 130 kB]

(Föräldrapenning) [pdf 133 kB]

(Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn) [pdf 120 kB]

(Tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption) [pdf 84 kB]

(Tillfällig föräldrapenning vid vård av barns om fyllt 12 men inte 16 år) [pdf 97 kB]

(Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 16 år och omfattas av LSS) [pdf 102 kB]

(Kontaktdagar för föräldrar till vissa barn med funktionsnedsättning) [pdf 77 kB]

(Tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn)

(Barnbidrag och flerbarnstillägg) [pdf 133 kB]

(Vårdbidrag) [pdf 126 kB]

(Underhållsstöd])[pdf 114 kB]

(Underhållsstöd vid förlängd skolgång) [pdf 91 kB]

(Underhållsstöd vid växelvis boende) [pdf 100 kB]

(Bostadsbidrag till barnfamiljer) [pdf 214 kB]