Lazyload image ...
2012-06-07

يمكن أن يكون هناك عدد كبير من الأسباب التي تمنعك من ممارسة العمل كالمعتاد. إن قدرتك على العمل هي العامل الحاسم الذي يشكل أساس حقك في الحصول على تعويض المرض أو النقدية المرضية. هذه الوثائق والمعلومات من موقع مكتب التأمينات العامة تتعلق في حالات المرض 

يمكن أن يكون هناك عدد كبير من الأسباب التي تمنعك من ممارسة العمل كالمعتاد. إن قدرتك على العمل هي العامل الحاسم الذي يشكل أساس حقك في الحصول على تعويض المرض أو النقدية المرضية. هذه الوثائق والمعلومات من موقع مكتب التأمينات العامة تتعلق في حالات المرض

(Elektroniskt läkarintyg) [pdf 44 kB]

(Sjukpenning) [pdf 136 kB]

(Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga) [pdf 114 kB]

(Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång) [pdf 96 kB] 

(Aktivitetsersättning i form av garantiersättning) [pdf 124 kB]

(Aktivitetsersättning – inkomstrelaterad ersättning) [92 kB] 

(Aktiviteter vid aktivitetsersättning) [pdf 93 kB]

(Sjukersättning) [pdf 169 kB] 

(Arbeta med sjukersättning) [pdf 139 kB]

(Bostadstillägg vid sjuk- och aktivitetsersättning]) [pdf 138 kB]

Related Posts