Lazyload image ...
2013-08-11

الكومبس – مصطلحات: Brännskada مصطلح مؤلف من مقطعين Bränna يعني يحرق أو Bränning يعني حرق، و skada تعني إصابة أو ضرر، ليصبح المعنى الكامل إصابة ناجمة عن الحرق.