Lazyload image ...
2013-08-08

الكومبس – مصطلحات: Slagsmål: مصطلح يعني مشاجرة، قتال أو عراك. كمثال يقال: komma i slagsmålet ويعني اشتبك في العراك.