Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) ansvarar för assistansersättningen. Arkivbild.

Oseriösa anordnare problem inom assistans

AssistansTT

Det finns problem med oseriösa bolag på marknaden för personlig assistans, enligt en ny rapport till regeringen.

Det missgynnar seriösa anordnare, i en tid då lönsamheten inom assistans minskar. Det är inte bra för brukarna, varnas i rapporten.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har på regeringens uppdrag granskat marknaden för personlig assistans. Det är ett område där utbetalningarna av statlig assistansersättning är omkring 30 miljarder kronor per år.

ISF konstaterar att mer än tusen bolag har tillstånd att driva personlig assistans för funktionshindrade. De privata bolagen står för assistansen till merparten, två tredjedelar av de i dag cirka 15 000 personer som har rätt till statlig assistansersättning. Tjugofem stora bolag har en tredjedel av marknaden.

Flera problem

Inspektionen lyfter fram flera problem, förhållanden och brister som kan påverka assistansen och vill också se förändringar. Enligt genomgången minskar lönsamheten i branschen och det kan göra att flera bolag kan få svårigheter med betalningarna framöver. Det kan leda till sämre kvalitet i assistansen och att seriösa företag lämnar marknaden. Brukarna får då mindre att välja på.

Systemet för ersättning är i dag en schablon i kronor per timme. Vissa brukare med stora behov kan få ett tillägg. ISF anser att systemet måste ändras så att det ger ersättning för de faktiska kostnaderna. Annars kan det bli så att anordnare väljer bort personer som har extra stora hjälpbehov.

Oseriösa företag

Systemet gör också att en väg för bolagen att vara lönsamma är att tävla i att hjälpa brukarna att få fler assistanstimmar beviljade.

Inspektionen konstaterar att det finns oseriösa anordnare och att deras framväxt hotar de seriösas möjligheter att vara kvar, om de inte ska runda regler de också. Tillsynen måste bli bättre och kraven för tillstånd att bedriva assistans måste skärpas.

Ett problem är att vissa anordnare satt i system att anställa personer med lönebidrag, vilket snedvrider konkurrensen. Och ISF ifrågasätter om det är bra för den assistansberättigade att assistansen enbart utförs av personer med lönebidrag.

About Sten

Check Also

Miljonböter för kommun – efter byggavtal

BrottTT När Nynäshamns kommun skulle bygga om en fastighet slöt de ett avtal med en …