Home / Ekonomi / A-kasseregler kan leda till brist på brandmän
Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och ordförande i Sobonas styrelse.

A-kasseregler kan leda till brist på brandmän

DeltidsbrandmänTT

Många deltidsbrandmän säger upp sig på för att inte gå miste om a-kassa.

Läget är allvarligt, säger Joakim Larsson (M), ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och styrelseordförande i Sobona, som vill att regeringen ändrar reglerna.

När många deltidsbrandmän som i vanliga fall har en heltidsanställning under de senaste månadernas coronakris har varslats om uppsägning från sin huvudarbetsgivare, har inkomsten från uppdraget som deltidsbrandman lett till att de får reducerad a-kassa.

Därför har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona, fackförbunden Kommunal, Vision samt Brandmännens riksförbund, gemensamt skickat en begäran till regeringen om att inkomsten från anställningen som räddningstjänstpersonal i beredskap helt ska undantas vid beräkning av a-kassa under 2020.

Begär undantag

Ungefär två tredjedelar av Sveriges kommunala räddningstjänstpersonal – cirka 10 700 personer – består av deltidsbrandmän. Enligt Joakim Larsson har reglerna lett till att många deltidsbrandmän nu ser sig tvungna att säga upp sina anställning hos räddningstjänsten.

Det finns räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av sin personal. Ute i landet har man som regel inte heltidssysselsatta brandmän, där jobbar många med annat och rycker in i räddningstjänsten vid behov. Det gör att vi begär att man gör ett undantag nu när pandemin drabbar denna oerhört viktiga verksamhet, säger han.

”Oerhört allvarligt”

Enligt Larsson försvårar den rådande situationen möjligheterna att såväl rekrytera som att behålla personal – och han bedömer att situationen inför sommaren är svår.

Deltidsbrandmännen utgör en viktig del av räddningstjänsten och läget är oerhört allvarligt inför sommaren. Vi har inte tid att vänta på regeringens utredning – vi måste agera nu, säger han.

Enligt Joakim Larsson är ett besked från regeringen brådskande, då bemanningsläget under sommaren kan bli akut om Sverige återigen drabbas av omfattande skogsbränder.

Vi har ett stort behov av räddningstjänstpersonal och en fungerande personalförsörjning om landet skulle drabbas av skogsbränder. Och det är oerhört allvarligt att en av pandemins bieffekter blir att vi istället tappar personal, säger han.

About Sten

Check Also

Automatisk radering det nya normala i Google

EkonomiTT Nätjätten Google – som utreds av EU – tar ännu ett steg för att …