Skånes universitetssjukhus gör en lex Maria-anmälan efter att fyra patienter avlidit i samband med hjärtkirurgi och ytterligare tre patienter fått svåra komplikationer. Arkivbild.

Avled efter hjärtkirurgi – lex Maria-anmäler

SjukvårdTT

Fyra patienter avled efter att ha fått svåra komplikationer i samband med hjärtkirurgi på Skånes universitetssjukhus och ytterligare tre patienter fick svåra komplikationer men återhämtade sig. Nu gör sjukhuset en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

”Det är oerhört ledsamt när patienter och anhöriga påverkas. Vi tar det här på största allvar och anmäler alla fall där vi bedömer att det förelegat allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador”, säger Sven Karlsson, chefläkare på Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

En och samma kirurg har varit involverad i samtliga sju fall. En extern utredning har startats för att genomlysa fler operationer och den aktuella kirurgen deltar inte i kliniskt patientarbete medan utredningen pågår.

”Det behövs en extern granskning dels för att det här är ett komplicerat område rent kirurgiskt och dels för att det finns behov av att oberoende personer tittar närmare på ingreppen”, säger Sven Karlsson.

About Sten

Check Also

Vaccintest i gång i Storbritannien

StorbritannienTT Frivilliga har börjat vaccineras i ett test med ett nytt vaccin mot coronaviruset i …