Sverige klarade första kvartalet med tillväxt trots coronakrisen, enligt reviderade tal från Statistiska centralbyrån (SCB). Arkivbild.

Oväntat stort exportlyft säkrade tillväxten

EkonomiTT

Sverige klarade coronakrisen utan negativ BNP-utveckling under årets första kvartal. Det var ett betydligt bättre utfall än väntat, tack vare ett oväntat starkt exportlyft.

Tillväxten under kvartalet blev 0,1 procent jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2019 ökade BNP med 0,4 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Tillväxten på 0,1 procent mot kvartalet före kan jämföras med en tidigare redovisad preliminär SCB-beräkning, enligt vilken svensk ekonomi krympte med 0,3 procent under kvartalet.

Konsumtionen minskade

Analytiker hade i snitt räknat med att svensk BNP skulle falla med 0,6 procent under första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt en Reutersenkät.

Hushållens konsumtion minskade med 1,7 procent jämfört med föregående kvartal, vilket var något mer än väntat. Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,3 procent. Exporten ökade dock med hela 3,4 procent, medan importen sjönk med 0,2 procent.

Under fjärde kvartalet 2019 så var BNP oförändrad jämfört med kvartalet före och ökade med 0,5 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

Räknar med BNP-ras

Pandemins och smittskyddsåtgärdernas ekonomiska effekter väntas dock bli omfattande under andra kvartalet. På finansdepartementet ligger prognosen på ett BNP-ras på cirka 7 procent för helåret och de flesta räknar med att april månad var värst.

Storbanken Nordeas ekonomer räknar med ett BNP-ras på cirka 10 procent under årets andra kvartal, enligt bankens chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. ”De små revideringarna av första kvartalet förändrar inte mycket vad gäller denna prognos”, skriver han i en kommentar till SCB-rapporten.

En första beräkning av BNP-utvecklingen i april väntas den 8 juni.

About Sten

Check Also

Sommartrafiken ställs in på Inlandsbanan

TurismTT Inlandsbanan ställer in all persontrafik i sommar. Anledningen uppges vara minskad efterfrågan under coronapandemin. …