Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet, vill att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda nystartsjobb i den svenska grönsaks- och bärodlingen för att rädda skörden när säsongsarbetare inte kan komma till Sverige. Arkivbild.

C: Använd nystartsjobb för att rädda skörden

EkonomiTT

Rädda skörden av bär och grönsaker genom att göra det lättare för säsongsarbetare från länder utanför EU att resa in i Sverige. Det föreslår Centerpartiet som också anser att Arbetsförmedlingen borde kunna betala en del av lönen för arbetslösa som tar jobb hos odlare.

Centerpartiet vill vidga undantaget från förbudet att resa in i Sverige för säsongsarbetare från länder utanför EU. Men landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ser svårigheter här. Det kanske största hindret är att det är så svårt att resa också inom EU.

Vi behöver jobba mycket mer med att försöka lösa det med inhemsk arbetskraft, säger Nilsson.………

Gå om intet

Coronakrisen gör att de tusentals säsongsarbetare från EU-länder som Polen, Litauen och Bulgarien och icke EU-länder som Ukraina har svårt att komma till Sverige. Sådd, plantering och skörd i de gröna näringarna hotas om det inte går att ersätta dem med arbetslösa och unga i Sverige.

Jennie Nilsson och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har haft möten med Arbetsförmedlingen, företrädare för lantbruk, grönsaks- och bärodlare samt skogsbruket för att hitta lösningar.

Subventionera mera

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, Martin Ådahl, vill att de så kallade nystartsjobben, avsedda för nyanlända eller personer som varit arbetslösa länge, ska kunna användas. Nystartsjobb innebär att staten betalar en stor del av lönen.

Ådahl anser att det vore motiverat – det går inte att begära lika mycket av en arbetslös på ett nystartsjobb som av en person med erfarenhet av arbete i odlingar och på fält. Det är ofta tuffa och fysiskt krävande jobb det handlar om, enligt Ådahl.

Arbetsgivarna behöver inte betala lika mycket, det är en möjlig väg, säger Ådahl som hävdar att det också handlar om att stötta den svenska livsmedelsproduktionen.

Personer som varslats eller blivit av med jobbet i viruskrisen borde också fundera på de gröna branscherna, menar han.

Det finns jobb att hämta och samtidigt kan man göra en insats för landet.

Avgörande vecka

Anders Johannesson på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) arbetar för att fylla personalbehoven hos odlarna och i skogsbruket. Grönsaks- och bärodlare ska ta viktiga beslut nu, i början av maj.

Vi hör hur man på grönsakssidan väljer att minska ner sådd och plantering för att man inte riktigt tror att man kommer att få arbetskraft för att skörda. Och det är ju illa, för det avgör ju vad som kommer att finnas i butikshyllorna, säger Johannesson.

Nu är vi så pass nära säsong så att man måste bestämma sig om vi ska plocka in ännu mer oerfarna eller plöja ner odlingar i stället för att skörda dem.

Det bästa är, enligt honom, om tillräckligt många erfarna säsongsarbetare från EU ändå kan ta sig till Sverige. De har ofta erfarenhet som arbetsledare och är viktiga om många nya och oerfarna ska slussas in.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Jonny Hansson Cato vill se fler undantag för personer från länder utanför EU från inreseförbudet. Det är polisen som tolkar reglerna vid inresan och det är oklart vad som gäller, anser han.

”Det är uppenbart att det både behöver bli tydligare vad som gäller och att undantaget behöver omfatta fler, exempelvis skogsbruket”, skriver han i en kommentar.

About Sten

Check Also

”Polisen backade och fjärmade sig”

BrottTT Hur kommer det sig att det finns 60 områden i Sverige som polisen betraktar …