Carl Vigre, beredskapsöverläkare, och Eva Melander, smittskyddsläkare, från Region Skåne tillsammans med Maria Josephson, verksamhetschef infektionssjukdomar Skånes universitetssjukhus, informerade om det första coronafallet i Skåne på tisdagen.

Här är alla de svenska fallen

CoronavirusetTT

94 personer har insjuknat i det nya coronaviruset i Sverige. Många har kopplingar till varandra.

Detta är vad vi vet om fallen – från region till region.

Region Stockholm: 59 fall

Det första coronafallet i Stockholmsområdet konstateras den 27 februari. Den drabbade är en medelålders kvinna som en vecka tidigare har kommit hem från en resa i Iran. Under de två efterföljande dagarna smittas ytterligare tre personer av kvinnan. Två av dem är närstående till henne och hålls isolerade, meddelar sjukvården, och den tredje har upptäckts tack vare smittspårning. Iran pekas vid det här laget ut som ett av de hårdast drabbade länderna.

Den 2 mars bekräftas ytterligare en person i Region Stockholm smittad med coronaviruset. Personen kom nyligen till Sverige från norra Italien, och vårdas på Karolinska universitetssjukhusets infektionsklinik.

Dagen efter bekräftas totalt tio nya fall i Region Stockholm. Åtta av dem har rest i Italien, och en är närstående till en av de resande. Den tionde personen anlände nyligen från Iran. Det finns ingen koppling till tidigare fall i Stockholm.

Den 4 mars meddelar Region Stockholm att ytterligare 16 personer bekräftats smittade. Enligt regionens pressmeddelande vårdas patienterna ”isolerat”.

På kvällen den 5 mars berättade regionen att 28 personer till smittats. 14 av dem har antingen smittats i Italien eller varit i direkt kontakt med någon som smittats i Italien.

Västra Götaland: tolv fall

Den 26 februari, nästan en månad efter det första fallet i landet, testar en man i 30-årsåldern positivt för viruset på Sahlgrenska i Göteborg. Mannen har besökt norra Italien.

Dagen efter meddelar sjukvården att ytterligare tre personer i Västra Götaland, samtliga i 30-årsåldern, har smittats av det nya coronaviruset. Två av dem upptäcktes via aktiv smittspårning kopplat till det första fallet i Göteborg. Den tredje har nyligen själv varit i norra Italien.

Fall nummer fem i Västra Götalandsregionen har smittats i Iran, och har inga kopplingar till tidigare identifierade fall i Sverige. Den 1 mars bekräftas ett sjätte fall i Västra Götaland. Personen, som har smittats i norra Italien, upptäcktes via smittspårning föranledd av tidigare fall.

Tre personer i Västra Götaland som har varit på resa tillsammans i Italien konstateras smittade av viruset den 3 mars. Dagen efter meddelar sjukvården att ytterligare två personer i regionen har smittats efter att en har varit i Italien och den andra i Iran.

Den 5 mars meddelar regionen att en första smittad person bekräftats i Borås. Det är en person som rest i norra Italien.

Region Skåne: nio fall

Det första fallet av coronaviruset i Skåne konstateras den 3 mars. En man i 25-årsåldern har insjuknat efter en resa i Italien. Han mår efter omständigheterna väl, enligt sjukvården, och vårdas i isolering på infektionsverksamheten på Skånes universitetssjukhus i Lund. Regionen har inlett smittspårning för att hindra spridning.

Dagen efter, den 4 mars, konstateras det andra fallet i Skåne, en kvinna i 45-årsåldern som varit på resa i norra Italien. Det finns inget samband mellan de två fallen i Skåne.

Den 5 mars meddelar Region Skåne att ytterligare sju personer har smittats av viruset efter att ha varit på resa i norra Italien. Ingen av dem är allvarligt sjuk, enligt vården, och de hålls isolerade i sina hem för att undvika smittspridning.

Region Värmland: fem fall

Den 4 mars upptäcktes de första fallen av viruset i Värmland. De två smittade personerna tillhör samma familj, är i 50-årsåldern och har insjuknat efter en resa i norra Italien. Deras symptom är lindriga och personerna mår efter omständigheterna bra, men hålls kvar på infektionskliniken för observation, enligt sjukvården.

En dag senare rapporterade regionen att tre nya fall bekräftats. Några av dem har koppling till tidigare fall och har identifierats via smittspårning.

Region Uppsala: fyra fall

Den 27 februari smittades en kvinna i Uppsala län som exponerats för viruset när hon varit i Tyskland. Vården meddelar att smittspårning i det fallet har inletts. Själv säger kvinnan att hon smittats av en person från Italien.

Dagen efter konstateras det andra fallet i Uppsala, som drabbat en person som har varit i Iran. Även i det fallet har smittspårning inletts.

Den 5 mars berättade regionen att två personer till testats positivt för coronaviruset. Båda är i medelåldern och har besökt norra Italien. Ingen av dem behöver sjukhusvård, utan de är isolerade i sina hem.

Region Jönköping: tre fall

Sveriges allra första fall upptäcktes i Region Jönköping den 31 januari. Det är en kvinna i 20-årsåldern som har besökt staden Wuhan i Kina, varifrån viruset först började spridas. Hon konstateras vara smittad med viruset en vecka efter att hon landat i Sverige. En dryg månad senare bedöms hon vara kliniskt friskt och är därmed den första svenska patienten som också tillfrisknat efter att ha smittats av viruset.

Två andra coronafall i Region Jönköping konstateras den 28 februari respektive den 3 mars, men de har ingen koppling till det första fallet. Det rör sig om en man och en kvinna, båda i 50-årsåldern, som varit på resa i Italien tillsammans.

Region Örebro: ett fall

Den 4 mars fick Örebro sitt första fall.

Personen har varit i norra Italien och insjuknade under tisdagen. Patienten har lindriga besvär och befinner sig på infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Region Gävleborg: ett fall

5 mars framkom det att en person i Gävleborg smittats av viruset. personen kom nyligen hem från norra Italien och insjuknade i feber, men mår enligt Region Gävleborg förhållandevis bra. Personen har följt rekommendationerna och hållit sig hemma.

About Sten

Check Also

Härnösand utan ström i fyra timmar

SamhälleTT Trafikljus, vattenleverans, kassasystem och dörrar. Mycket låg nere när Härnösand drabbades av strömavbrott under …