Sedan polisen tagit hårdare tag mot kriminella grupperingarna har hot och påtryckningar mot socialsekreterare i Göteborgs norra delar ökat. Arkivbild.

Hot från kriminella mot socialsekreterare ökar

BrottTT

Hot och påtryckningar mot socialsekreterare i Göteborgs norra delar har ökat kraftigt de senaste två åren. Orsaken är att polisen tagit i hårdare mot de kriminella grupperingarna, enligt en rapport till kommunstyrelsen i Göteborg.

Samverkan med polisen har lett till att socialtjänsten får information om missförhållanden i familjer och därför vidtar åtgärder, bland annat tvångsomhändertaganden av barn. I rapporten konstateras att ”situationen leder till en otrygg arbetsmiljö och hotar verksamhetens legitimitet.”

Uppgifterna om hot och påtryckningsförsök kommer från stadsdelen Angered och beskriver en utveckling som skett de senaste två åren.

Jag tror att det här bekymret finns i många stadsdelar och kommuner men att det inte har uppmärksammats som det borde. Det är en arbetsmiljöfråga, men även en demokratifråga, säger Lisa Pedersen, trygghetschef i Angereds stadsdelsförvaltning, till Dagens Nyheter.

About Sten

Check Also

Man hittad död efter bad utanför Piteå

OlyckaTT Den man som söktes efter att han försvunnit i samband med bad utanför Piteå …