Smittskyddsrestriktioner på grund av coronapandemin har tvingat stora delar av servicesektorn på många håll i Europa att hålla stängt. Arkivbild.

Inbromsningen i EU:s tjänstesektor mjuknar

EkonomiTT-Reuters

Läget är fortfarande illa i tjänstesektorn i eurozonens länder. I maj märks dock en viss förbättring.

Aktiviteten minskar inte i samma höga takt som månaden före.

Tjänstesektorn runt om i Europa har tagit en hård smäll under coronapandemin när människor på många håll tvingats hålla sig hemma.

I maj är läget fortfarande illa, men en viss återhämtning märks från rekordlåga nivåer i april, samtidigt som flera länder lättat på smittskyddsrestriktioner. Det är en bra bit kvar till gränsen för tillväxt men inbromsningen är inte längre lika tvär.

I eurozonen steg inköpschefsindex för tjänstesektorn till 30,5 i maj från rekordlåga 12,0 i april. Det sammanvägda indexet för industri- och tjänstesektorn steg till 31,9 från 13,6 månaden före.

Eurozonens BNP kommer följaktligen att sjunka i en aldrig tidigare skådad takt under det andra kvartalet, följt av den största ökningen i arbetslösheten i euroområdets historia, säger Chris Williamson, ekonom på IHS Markit.

I EU:s största ekonomi Tyskland steg inköpschefsindex för tjänstesektorn till 32,6 i maj, från 16,2 i april, enligt IHS Markit. Ett sammanvägt index för både industri- och tjänstesektorn steg till 32,3 i maj från 17,4 månaden före.

Ett index på 50 utgör en brytpunkt mellan ökad och minskad aktivitet.

About Sten

Check Also

Breda fall på börserna i Asien

BörsTT De ledande börserna i Asien föll på bred front i den tidiga onsdagshandeln. Handlarna …