Att kämpa för sjuksköterskan är att kämpa för jämställdheten

Den vänliga sjuksköterska du idag möter på våra svenska sjukhus såg sin begynnelse för 75 år sedan, när det för första gången blev tillåtet för sjuksköterskor att gifta sig och samtidigt behålla sitt arbete.

Den ursprungliga tanken var att ogifta kvinnor, med sina naturligt kärleksfulla och omtänksamma egenskaper, skulle anta rollerna som sjuksköterskor för att karaktärsdragen inte skulle gå till spillo.

…anledningen till att sjuksköterskor än idag undervärderar sig själva är att vårt kvinnodominerande yrke fortfarande inte fått den status och lön det förtjänar.

Det är argumentet som fått sjuksköterskeyrket att klassas som ett kall. Idag används gärna inte ordet kall i dagligt tal, men mentaliteten tycks fortfarande finnas kvar. Jag har under min tid som engagerad i löneuppropet ”inte under 24000” haft otaliga samtal med blivande och nyutexaminerade sjuksköterskor om deras anställning. Vid diskussioner om ingångslöner hör jag ofta kommentaren ”jag arbetar inte för pengarnas skull, jag arbetar för att jag trivs med yrket”. Vad som skrämmer mig är att det låter precis som en modern variant av det gamla mantrat ”sjuksköterskeyrket är ett kall”.

Jag vill påstå att anledningen till att sjuksköterskor än idag undervärderar sig själva är att vårt kvinnodominerande yrke fortfarande inte fått den status och lön det förtjänar.

För drygt 50 år sedan tilläts män för första gången att söka till sjuksköterskeutbildningen. Hur kommer det sig att 9 av 10 sjuksköterskor idag fortfarande är kvinnor? Det ser likadant ut på mitt sjuksköterskeprogram på Karolinska Institutet. Några av mina manliga klasskamrater har efter antagningen till utbildningen blivit ifrågasatta gällande sitt val av yrke på grund av sitt kön med kommentarer som ”Jaha, kom du inte in på läkarprogrammet?”.

Att ha empati och kunna bedriva omvårdnad sitter inte i könet…

Om en manlig sjuksköterska stiger in i ett patientrum misstas han ofta för att vara läkare. De förutfattade meningarna kommer både från kvinnor och män. Det visar att 2014 anses sjuksköterskeyrket fortfarande vara ett kvinnoyrke. Det är dags att göra sjuksköterska till ett människoyrke istället för ett kvinnoyrke. Att ha empati och kunna bedriva omvårdnad sitter inte i könet, det sitter dels i personligheten och är dels en kompetens som man i högsta grad utvecklar under en sjuksköterskeutbildning.

Imorgon är det den 8 mars och drygt 100 år sedan den internationella kvinnodagen började uppmärksammas. För mig är det viktigt att använda denna dag för att manifestera att det sedan länge är dags för en ny syn på sjuksköterskeyrket. Om lönerna höjs kommer yrkets status att höjas och en naturlig följd blir att fler personer med rätt karaktärsdrag söker sig till ett av våra viktigaste yrken. Kanske kommer vi även att se fler män som tar hand om våra nära och kära när de är i behov av vård.

Detta är livsviktigt för jämställdheten.

Lisa Wennersten, Sjuksköterskestudent och engagerad i ”inte under 24000”-uppropet

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …